Om Abena

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


 

Troværdige løsninger
i dialog med kunderne

Abena er en dynamisk koncern med hovedsæde i Aabenraa. Abena beskæftiger sig både med handel og produktion, og koncernen har aktiviteter over store dele af verden. Produktområderne er primært pleje- og sygeplejeprodukter, engangsartikler, papirvarer, plastposer og affaldssystemer.

Kunderne er hovedsageligt sygehuse, plejehjem, kommunal hjemmepleje, skoler, daginstitutioner og private erhvervsvirksomheder samt hotel-, restaurant- og cateringbranchen. Abena leverer fra dag til dag over hele Danmark fra et fuldautomatisk centrallager i Aabenraa med en betydelig kapacitet.

Innovation og udvikling
Abena rykker grænserne for nye produkter og markeder gennem en løbende produktudvikling. Omdrejningspunktet i udviklingen er brugernes behov og ønsker i forhold til ressourceforbrug og miljøpåvirkning. Derfor udvikler vi metoder, der tager udgangspunkt i brugernes behov og inddrager dem i udviklingen af nye, innovative produkter.

Danmarks bedste kundeservice
Abena har en målsætning om at levere Danmarks bedste kundeservice. Bag målsætningen ligger en handlingsplan, der bl.a. omfatter uddannelse af medarbejdere, synlig dokumentation på alle niveauer, optimering af logistik, præcis respons på kundehenvendelser og en optimal præcision, når det gælder levering af produkter.

Vores kundeservice tager udgangspunkt i en tæt dialog med kunder og brugere, og erfaringer fra brugernes arbejdspladser er et betydningsfuldt grundlag for udvikling af nye produkter og servicetilbud.

Dokumentation, miljø og ressourcer
Vi tager ansvar for de miljø- og samfundsmæssige aspekter i vores virksomhed igennem hele forsyningskæden fra producent til forbruger. Abena arbejder målrettet på at drive virksomhed som en ansvarlig, global samfundsborger. Vi optimerer løbende produkter, emballage og logistik for at reducere miljøbelastning og ressourceforbrug. Abena arbejder direkte på at sikre, at en stigende andel af virksomhedens produkter er certificerede i henhold til kendte nationale og internationale standarder for miljøpåvirkning og ressourceforbrug.

Print site

Vis alle nyheder...
 

    
ABENA A/S - EGELUND 35 - DK-6200 AABENRAA - TLF. +45 74 31 18 18 - FAX +45 74 62 97 37 - CVR. NR. 25 68 27 42 - INFO@ABENA.DK