ABENA sætter fokus på mere bæredygtig pleje af udearealer

- og tager helt nye metoder i brug 

 

ABENA sætter fokus på mere bæredygtig pleje af udearealer

- og tager helt nye metoder i brug 

Ved at sætte fokus på bæredygtighed i den grønne pleje af ABENAs arealer har virksomheden reduceret sin CO2-udledning med 3000 kg CO2. Det svarer til 34 procent af den CO2, som ABENA udledte i perioden 2019-2021.

Ud over et fokus blandt både medarbejdere ledelse kræver det også accept af lidt mere vildskab, når man omlægger sit fokus på vedligeholdelse af grønne områder til en mere bæredygtig tilgang på pleje. Det har ABENA erfaret, da de begyndte at overveje, om plejen af virksomhedens grønne arealer kunne blive mere bæredygtig:

”Det er en omstilling i vores mindset på, hvad der er pænt og ser præsentabelt ud samtidig med, at vi også har krav fra myndighederne, som skal overholdes,” fortæller Carsten Andersson, projektleder for Service og Facility hos ABENA. ”Det er en proces, hvor vi løbende er nysgerrige på nye metoder og teknologier til pasning af grønne områder,” fortsætter Carsten.   

Tager nye metoder i brug

I forbindelse med den årlige gennemgang med leverandøren, som passer de grønne arealer omkring ABENAs produktionsfaciliteter og kontorbygninger, efterspurgte Carsten og hans medarbejderteam metoder og maskiner, der kunne reducere miljøaftrykket. Herefter gik søgningen omkring effektive muligheder i gang, og heri blev ABENA introduceret til processen med vanddamp. I 2020 var første år, hvor bekæmpelsen af ukrudt langs bygninger langs bygninger og på ABENAs parkeringspladser skete med den nye metode:

”Det kræver godt nok CO2 til opvarmning af vand, men vi har prioriteret at passe på grundvandet og har med den nye metode til ukrudtsbekæmpelse reduceret brugen af pesticider med 112 liter fra 2019 til 2021. Pesticider, som ellers potentielt ville kunne forurene grundvandet,” smiler Carsten Andersson. 

I foråret 2021 påbegyndte ABENA desuden omlægningen af 10.000 m2 grønt område til naturgræs. På græsplæner med træer og buske, hvor området klippes med robot, klippes der desuden ikke ind til stammerne med en græstrimmer. Det beskytter træernes bark og gør dem mindre modtagelige over for svamp og sygdomme.

”Vi vil gerne byde naturen indenfor på vores grønne arealer, mens vi stadig har øje for produktionssikkerhed og myndighedskrav til brand og redning, skadedyrsbekæmpelse, insekter og småkryb,” afslutter Carsten Andersson.

Af samme årsag bliver store dele af det biologisk også liggende i hække og hegn for at reducere CO2-aftrykket ved indsamling af biologisk affald. Samtidig skaber det en mulighed for leve- og ynglesteder for smådyr, insekter og fugle. I mange år har ABENA desuden haft en tommelfingerregel om, at hvis der fældes et træ, så plantes i gennemsnit to nye på områder, hvor det kan lade sig gøre og som egner sig til beplantning. Sammenlagt med den nye metode til ukrudtsfjernelse har ABENA fundet en god vej til at styrke sit bæredygtige fokus:

”Alene ved at sætte fokus på det og italesætte det over for vores leverandør af grøn pleje på arealerne omkring ABENA er vi lykkedes med at sætte gang i en proces, hvor vi løbende optimerer og reducerer CO2-aftrykket i grøn drift,” forklarer Carsten Andersson afslutningsvist.

Bæredygtighed er centralt i ABENAs DNA

I ABENA ønsker vi at gøre en positiv forskel på både natur, samfund og vores medarbejdere. Det betyder, at vi altid er på udkig efter idéer og tiltag, hvor vi kan gøre en forskel for vores omverden. 

Se her, hvordan ABENA arbejder med bæredygtighed

Bæredygtighed er centralt i ABENAs DNA

I ABENA ønsker vi at gøre en positiv forskel på både natur, samfund og vores medarbejdere. Det betyder, at vi altid er på udkig efter idéer og tiltag, hvor vi kan gøre en forskel for vores omverden.

Klik på linket herunder og se, hvordan ABENA arbejder med bæredygtighed. 

Se mere om bæredygtighed i ABENA

keyboard_arrow_up
Loading...