Mål

 

ABENA forpligter sig til en bæredygtig fremtid. 

Vi har opsat konkrete klimamål og udvalgt specifikke verdensmål, som tjener som vores indsats mod en bæredygtig fremtid.

Sammen om en bæredygtig fremtid

I 2030 forpligter vi os til at reducere vores CO2-emissioner væsentlig i hele ABENA.
På samme tid gennemgår vores brede produktsortiment en grøn tilpasning. 

Vi arbejder på tværs af vores organisation for at fremme energieffektiviteten i vores produktionsanlæg og begrænse miljøpåvirkninger af de produkter, vi leverer. Samtidig ønsker vi at gøre en positiv forskel for enhver person, der tilfører værdi til produktionen af vores produkter på tværs af forsyningskæden uden at gå på kompromis med kvaliteten af vores produkter. 


Klimamål 2030

1.800 kolleger - sammen om et bæredygtigt ABENA.

  • check Vi skal være førende på bæredygtige løsninger
  • check Vi vil fortsat udvikle bæredygtige materialer og teknologier
  • check Vi tager vores sociale ansvar alvorligt

 


Opfyldelse af klimamål

Vores opfyldelse af klimamålene følges op i ISO 14001, som auditeres én gang årligt af en uvildig tredjeparts auditør.

Udviklingen og fremdriften i vores klimamål dokumenteres hvert år i ABENAs CSR-rapport, der udarbejdes som et tillæg til årsregnskabet i forbindelse med årsregnskabsafslutning  i maj hvert år. Første CSR-rapport udarbejdes i april 2021.

Skriv dig op og få vores CSR-rapport tilsendt

 


Verdensmål 2030

FNs 17 verdensmål  for bæredygtig udvikling består af 17 hovedmål og 169 delmål. Aftalen forpligter FNs 193 medlemslande til at tage aktivt del i blandt andet at afskaffe sult og fattigdom, reducere uligheder, sikre uddannelser og anstændige jobs samt øge den generelle sundhed og sikre bæredygtig økonomisk vækst.

FNs 17 Verdensmål kaldes også Sustainable Development Goals (forkortet SDG).  Verdensmålene gælder for alle lande, uanset om landet er rigt eller fattigt. Målene tager højde for det enkelte lands økonomiske og sociale udgangspunkt.

Hos ABENA arbejder vi med FNs 17 verdensmål, og vi har prioriteret fire udviklingsområder for at sikre en bæredygtig fremtid.

 

SDG 7 Bæredygtig energi
Støtter vores dedikerede arbejde i at reducere CO2-emissioner ved at optimere vores brug af energi. 

SDG 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst
Afspejler vores dedikation i at sikre bæredygtig vækst under anstændige forhold.

SDG 12 Ansvarligt forbrug og produktion
Er vores mulighed for at forbedre vores produktion og sourcingmønstre globalt, uden at gå på kompromis med kvalitet

SDG 15 Livet på land
Er vores løfte om at beskytte og bevare økosystemer og tab af biodiversitet.

keyboard_arrow_up
Loading...