Handsker 

Beskyt de sårbare fingre og hænder med den helt rigtige handske

Hænder og fingre er vores vigtige arbejdsredskaber. På mange arbejdspladser er de i det daglige arbejde udsatte og skader på fingre og hænder er en hyppig årsag til sygefravær. Handsker beskytter hænder og fingre i talrige arbejdssituationer. Det er derfor vigtigt, at du vælger den helt rigtige handske til arbejdsopgaven.

Hvad søger du?

Produkt- og materialevalg

Sikkerhed og dokumentation

Produkt- og materialevalg 

Vælg den rigtige handske 

Når du vælger handsker, er det vigtigt at kende dit formål og dit behov. Vi anbefaler, at du er opmærksom på:

  • De materialer og stoffer, der skal arbejdes med
  • Kontakt med kemikalier eller mikroorganismer
  • Den rigtige beskyttelse i forhold til kulde/varme, snit, slitage og itu rivning
  • Krav til komfort
  • Behov for fingerføling
  • Behov for sikkert og godt greb
  • Behov for dæmpning af vibrationer
  • CE- mærkning og/eller andre sikkerhedsgodkendelser
  • Rigtige størrelser.

Materialevalg 

Spalthandsker
Behagelige handsker, der beskytter, når der arbejdes med varme emner. 

Oksehudshandsker 
Ekstremt slidstærkt materiale, der er god til grove arbejdsopgaver

Gedehandsker
Smidigt materiale, der giver et sikkert greb til allround arbejdsopgaver.

Bomuldshandsker
Blødt materiale, der fås med forskellige belægninger, der kan bruges allround til lette opgaver.

Nitril-, PE og PVC handsker
Til mange forskellige slags formål. 

Gummi- og latexhandsker
Beskyttende materiale, der kan anvendes ved arbejde med vand, syre, kemi og rensemidler. 

Sikkerhed og dokumentation

Rubrik 

Håndtering af fødevarer kræver stor opmærksomhed på både sikkerhed og hygiejne. Desuden er det vigtigt at kunne dokumentere, at dine valgte produkter lever op til de påkrævede standarder. I Fødevareindustrien findes der mange arbejdsprocesser, som kræver brugen af handsker – for eksempel ved direkte kontakt med fødevarer, ved frostvarer og lignende. Hver situation kræver særlige egenskaber, som samtidig overholder de påkrævede standarder inden for både sikkerhed og hygiejne. Derfor anbefaler vi, at du altid undersøge produkternes mærkning, inden du vælger et produkt.  

I Abenas sortiment finder du handsker i kategori 1, 2 og 3

Kategori 1
Til denne kategori hører handsker som anvendes ved lav risiko. Producenten/importøren skal kunne stå inde for at produktet opfylder kravene til beskyttelseshandsker (EN 420).

Kategori 2
Omhandler handsker som anvendes ved mellemrisiko f.eks. svejse- eller industrihandsker.
Handskerne i denne kategori skal testes og typegodkendes af et EU godkendt testinstitut.
Handskerne skal være mærkede med de piktogrammer, som viser beskyttelsesfunktionen.

Kategori 3
Udover krav til test, typegodkendelse og certificering er der krav om løbende kvalitetskontrol.
Denne kategori omfatter arbejdsopgaver med høj risiko f.eks. ekstrem varme, kulde eller beskyttelse mod farlige kemikalier.

Oversigt over EN-standarder

Tekst om EN-standarder - hvad betyder det ift. dit valg af handske? 

Bemærk: Jo højere risiko, desto størrekrav til certificering. EN420 er en standard, som dækker de generelle krav til arbejdshandsker.

EN388 - HANDSKER TIL BESKYTTELSE MOD MEKANISK RISIKO
Dette piktogram viser at handsken er certificeret og godkendt til beskyttelse mod mekanisk risiko. Efter en test får handsken tildelt værdier for de enkelte risikoområder,  som angiver testresultaterne for slitage, skærefasthed, rivstyrke og punktering. Værdierne er fra 1-5 eller 1-4, med 4 eller 5 som højeste værdi.

EN374 - HANDSKER TIL BESKYTTELSE MOD KEMIKALIER OG MIKROORGANISMER
Dette piktogram viser at handsken er certificeret og godkendt til beskyttelse mod mekanisk risiko. Efter en test får handsken tildelt værdier for de enkelte risikoområder,  som angiver testresultaterne for slitage, skærefasthed, rivstyrke og punktering. Værdierne er fra 1-5 eller 1-4, med 4 eller 5 som højeste værdi.

EN407 - HANDSKER TIL BESKYTTELSE MOD TERMISK RISIKO
Dette piktogram viser, at handsken er certificeret og godkendt til beskyttelse ved kontakt med høj varme som fx. kontaktvarme, strålevarme eller smeltet metal.
Piktogrammet viser beskyttelsesniveauet (1-4) og hvad den beskytter mod (A-F). Jo højere tal, desto bedre resultat.

EN511 - HANDSKER TIL BESKYTTELSE MOD KULDE
Dette piktogram viser, at handsken er certificeret og godkendt til beskyttelse mod kulde. Beskyttelsesniveauet er angivet på piktogrammet. Handsken skal kunne modstå både gennemtrængende kulde (konvektionskulde) og kontaktkulde dvs. ved direkte berøring.
I begge tilfælde er højeste beskyttelsesniveau 4. Det er ikke et krav, at handsken også skal være testet mod gennemtrængning af vand.
For gennemtrængning af vand findes der to værdier: 0 og 1. Sker gennemtrængningen af vand under 30 min. er værdien O - og over 30 min. er den 1.
Handskerne skal som minimum kunne opnå beskyttelsesniveau 1 i henhold til EN 388 gældende for slitage og rivfasthed.

EU’S LEVNEDSMIDDELDIREKTIV
Hoveddirektivet EC/1935/2004 omhandler krav til alle materialer, som kan komme i kontakt med levnedsmidler. Materialerne må ikke kunne påvirke levnedsmidlet og dermed påføre en helbredsrisiko. Handsker som er certificeret og godkendt til håndtering af levnedsmidler mærkes med piktogrammet ”glas og gaffel”.

Sådan læses EN-standard piktogrammer

Er handsken f.eks. beregnet til beskyttelse mod mekanisk risiko, skal den være forsynet med piktogrammet for EN 388 – suppleret med 4 cifre under piktogrammet.
Disse cifre viser testresultatet for slitage, gennemskæring, rivfasthed og punktering.

keyboard_arrow_up
Loading...