Case studies

 

Københavns Kommune

Selvbestemmelse øger trivslen blandt borgere og pårørende

Borgercenter Handicap i København (BCH) kontaktede i 2016 Abena A/S med et ønske om at indlede et samarbejde. Formålet med samarbejdet var at øge servicen for borgere samt optimere proceduren for at ændre produkterne på eksisterende blebevillinger.

 

Download casebeskrivelse i PDF format her

Randers Kommune

Totaløkonomien i inkontinenspleje kan optimeres ved at anvende funktionskrav.

Målet var at etablere en ensartet praksis inden for bevillingsproces, behovsudredning og pleje.

Der kom forøget opmærksomhed på at balancere kommunens økonomi og borgerens livskvalitet gennem en tydelig sortimentspolitik og en tæt opfølgning på borgeren, blandt andet for at fremme en tidlig intervention.

Download casebeskrivelse i PDF format her


Langeland Kommune

 Løsninger der giver sund økonomi i kommunen og høj kvalitet for borgeren

I 2011 blev det besluttet, at der skulle sættes fokus på inkontinensområdet. Der blev brugt for mange produkter og generelt store bleer og en del specialprodukter. I dag bruges der ca. 80% åbne bleer i Langeland Kommune.

Download casebeskrivelse i PDF format her 

Frederikshavn Kommune

Funktionsudbud gjorde det muligt at målrette indsatsen og prioritere ressourcerne på kontinensområdet

Frederikshavn Kommune oplevede, at behovet for voksenbleer var støt stigende og forventede, at stigningen ville fortsætte på grund af den demografiske udvikling i kommunen.

 

Download casebeskrivelse i PDF format her

keyboard_arrow_up
Loading...