Rapportering

Hos Abena koncernen støtter vi initiativer som FN's Global Compact (UNGC) og Foreign Trade Association’s Business Social Compliance Initiative (BSCI). Vi rapporterer årligt resultaterne af arbejdet med vores sociale og miljømæssige ansvar i samarbejde med disse og lignende organisationer.

FNs Global Compact

Vores arbejde med FNs Global Compact (UNGC) betyder, at vi lever op til en række strenge krav, der tager højde for både miljømæssige, samfundsmæssige og sociale udfordringer. Vi efterlever UNGCs 10 principper, der omfatter menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption, og én gang om året offentliggør vi en statusrapport (COP), for skabe transparens omkring vores indsats.

Rapporten er offentlig tilgængelig på UNGCs hjemmeside.


BSCI

Abena har tilsluttet sig Business Social Compliance Initiative (BSCI), hvorigennem vi stræber efter at fremme handel og skabe sociale forbedringer igennem hele vores leverandørkæde. Baseret på BSCI pålægger vi vores producenter en lang række krav, de skal leve op til, ligesom vi støtter og anvender BSCIs Code of Conduct.

Kvalitetssikring af leverandører

Alle Abenas leverandører har forpligtet sig til at opfylde en række krav, vi har stillet i forhold til miljø, etik, social ansvarlighed, sikkerhed og økonomi. Før en producent kan godkendes som leverandør til Abena, gennemgår denne en lang række strenge kontroller. Leverandørerne besøges herudover løbende af Abenas produktchefer for at sikre, at den enkelte leverandør til enhver tid lever op til både Abenas og myndighedernes krav.

Abena opererer på adskillige markeder, hvor dokumentation, certificeringer og standardiserede procedurer har meget høj prioritet. Derfor har vi i dag en lang række certifikater inden for socialt og miljømæssigt ansvar.

keyboard_arrow_up
Loading...