ABENA som arbejdsplads

 

Hos ABENA og vores leverandører skal det være sjovt at gå på arbejde. Når medarbejderne trives, skaber det positiv energi og rum for kreativitet.

Derigennem løftes en fælles indsats for at skabe et godt arbejdsmiljø, der er meningsfuldt og værdigt for alle.

 

 

ABENA som partner

 

Hos ABENA og vores leverandører skal det være sjovt at gå på arbejde. Når medarbejderne trives, skaber det positiv energi og rum for kreativitet. Derigennem løftes en fælles indsats for at skabe et godt arbejdsmiljø, der er meningsfuldt og værdigt for alle.

 

 

Medarbejdere er ABENAs vigtigste ressource 

Vi lægger stor vægt på at skabe en arbejdsplads, hvor sikkerhed, sundhed og et meningsfuldt, værdigt arbejde er en vigtig faktor for trivsel og det gode arbejdsliv. 

ABENA er en mangfoldig arbejdsplads med mange forskellige typer af jobs, hvoraf nogle jobs og arbejdsfunktioner varetages af mennesker med særlige behov eller af personer, som har svært ved at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet og få et fast job. 

Gennem mange år har ABENA haft et samarbejde med beskyttede værksteder for borgere med særlige behov, hvor vi ønsker at støtte dem i at opnå et meningsfuldt og værdigt arbejde. Hvert år tilbyder ABENA forskellige typer af praktikpladser til studerende eller personer uden tilknytning til arbejdsmarkedet. I 2019 førte to tredjedele af praktikpladserne til fastansættelse. 

I vores flexafdeling har vi personer ansat med individuelle skånebehov. Flexafdelingen løser et bredt udvalg af pakke- og samleopgaver på tværs af organisationen.


Leverandører til ABENA

Hos ABENA stiller vi krav til vores leverandører om at sikre et meningsfuldt og værdigt arbejde. Det er et krav, at alle leverandører underskriver ABENAs code of conduct. 

Siden 2013 har vi samarbejdet med BSCI. BSCI er en international medlemsorganisation, som er baseret på retningslinjer fra blandt andet OECD, ILO og UN Global Compact.  

Gennem certificering og udviklingsplaner hjælper BSCI virksomheder og leverandører med at sikre fabrikkernes ansvarsbevidsthed og ejerskab for medarbejdernes vilkår. Certificeringerne har fokus på medarbejdernes sikkerhed, værdighed og nærmiljøet omkring fabrikkerne.

Certificeringerne sker af en neutral, upartisk tredjeparts audit.

Læs mere om BSCI

keyboard_arrow_up
Loading...