Genanvend patienttøj og engangslinned

Genanvend patienttøj
og engangslinned


​I et tæt samarbejde med tre danske regioner har vi kastet os ud i et nyt projekt om at skabe genanvendelige engangstekstiler til sygehusvæsnet og reducere restaffald.

ABENA producerer sengelinned, patient- og personaletøj af engangsmaterialer til sygehuse og hospitalsmiljøer, som har flere hygiejnemæssige fordele. Engangstøjet pakkes enkeltvis og sikrer patienter og personale en minimal risiko for overførsel af smitte. Men efter brug ryger engangstekstilerne direkte i restaffald, som mange sygehuse i dag har et ønske om at mindske. Derfor spørger vi:

Kan vi skabe engangstekstiler, der ikke ender i restaffald – uden at gå på kompromis med hygiejnen?Step 1: Strategi

Der er flere forskellige måder, man kan arbejde med reducering af restaffald. Vi har valgt at fokusere på genanvendelse. Vi undersøger muligheden for at skabe cirkulært genanvendelige engangstekstiler, dernæst muligheden for down cycling.

Cirkulær genanvendelse

For at opnå en cirkulær genanvendelse skal engangstekstilet kunne genanvendes til nyt patienttøj og linned – uden at kvalitet eller hygiejnestandart påvirkes. Lykkes det, opnår vi en total reducering af restaffald, fordi fremstilling og forbrug fodrer hinanden uden spildprodukt.

Down cycling

Hvis materialet har mistet vigtige egenskaber under neddelingen og ikke egner sig til fremstilling af nyt patienttøj eller engangslinned, kan vi stadig undersøge, om materialet kan bruges til andre plastprodukter. Måske kan brugt patienttøj blive til plastspande eller vinduesviskere? I så fald vil tøjet kunne sorteres og genanvendes til genbrugsplast, der sparer fremtidige ressourcer.


Step 2: Materialeindsamling

Regionerne er gået i gang med en massiv indsamling af det brugte patienttøj og linned på sygehuse og hospitaler. Vi undersøger materialets potentiale – om det kan neddeles og genanvendes til nyt patienttøj med samme hygiejnestandart eller til andre produkter.

På billederne ses indsamlet patienttøj.

ABENAs patienttøj og engangslinned er i dag lavet af non-woven plastikpellets. Non-woven tekstil har en stærk bakteriebarriere og egner sig derfor godt til såvel sterile som ikke-sterile miljøer.

Spørgsmål undervejs

 • Hvilke tekstiltyper undersøger vi for genanvendelse?
  Vi indsamler patienttøj, lagen og pudevår af monoprodukter – det vil sige, tekstiler der består af kun ét materiale.
   
 • Hvordan skaber vi de fysiske rammer for tøjindsamling på sygehusene?
  Det brugte patienttøj indsamles ved hjælp fra patienterne selv, der sorterer det brugte tøj i stofposer, når de forlader sygehuset. Stofposerne er lavet af præcis samme materiale som patienttøjet, og vi forventer derfor at kunne undgå yderligere sortering.
   
 • Hvordan kommunikerer vi projektet til patienter og hjælper dem til korrekt indlevering af patienttøjet?
  Ved ankomst får patienten information om projektet og en kort, skriftlig vejledning i sorteringen af tøjet, som skal hjælpe dem til at huske sorteringen efter endt operation eller indlæggelse.

Step 3: Genanvendelse

I alt 140 kg engangstøj blev kørt til vores samarbejdspartner RC Plast for teknisk genanvendelse. RC Plast neddeler materialet til plastikpellets og undersøger materialets potentiale i deres laboratorium.

I videoen kan du se, hvordan tøjet bliver omdannet til pellets, og høre Allan Poulsen, Salgschef hos RC Plast, fortælle om processen bag.


Første resultat
Resultatet af vores første undersøgelse viser, at tøjet kan neddeles til plastikpellets og genanvendes til nye plastprodukter. Om materialet egner sig som engangstøj på ny, kræver yderligere undersøgelser, som er igangsat.

Bedre sortering
I poserne med det indsamlede engangstøj fandt vi fejlsorteret affald: masker, sprøjter, plastikhandsker m.m. Frasorteres disse ikke, påvirker det kvaliteten af vores plastikpellets. En yderligere finsortering af posernes indhold er både ressource- og tidskrævende og kan desuden øge smitterisiko.

Så selvom vi fik fine resultater hos RC Plast, så viste forsøget også, at en øget og bedre indsats for sorteringen er nødvendig.


Følg med i projektet her. Der vil løbende komme opdateringer.
Læs også DRs artikel om samarbejdet her (fra d.27 juni 2022)

 

Kontakt os for at høre mere om indgåelse af nye projekter. 

keyboard_arrow_up
Loading...