Grenaffald bliver til insekthotel

 

Grenaffald bliver til insekthotel

I ABENA har vi fokus på at understøtte biodiversiteten på vores grønne arealer. Derfor indsamles grene fra beskæringen af træer nu i en stor bunke på ét af vores åbne arealer for at kunne gøre gavn som insekthotel.

Insekter er mere end blot irriterende summere, som sværmer om os i sommervarmen – de er et vigtigt led i bestøvningen af blomster, og de fungerer også som føde for mindre dyr og fugle. I ABENA ønsker vi at styrke biodiversiteten og give insekter gode levevilkår på vores grønne områder. Derfor etablerede vi i efteråret 2021 et insekthotel af grenaffald i forbindelse med beskæringer af træer rundt omkring på ABENAs grund - grenaffald, som ellers skulle have været bortskaffet.

Det er ABENAs Service og Facility-afdeling, som står for den daglige drift af ABENAs udearealer – og Projektleder Carsten Andersson er godt tilfreds med den nye hotelordning:

”I haven og på de grønne arealer arbejder vi løbende på at vise vores ønske om at sætte et ansvarligt miljøaftryk med faktisk handling. Derfor er det fedt, når grenaffald kan få en ny funktion, frem for bare at ende som materiale, der skal bortskaffes.”

Sparer brændstof og CO2

Insekthotellet består af en runddel på cirka 3 meter i diameter, hvori de beskårne grene kan placeres. På denne måde reduceres brugen af brændstof anvendt på transport, da grenaffaldet ikke skal fragtes langt for at nå sin nye destination. Ydermere medvirker etableringen af insekthotellet til en reducering af CO2, da de store grene ikke længere køres til flishugning - en proces, som foretages via motorkraft.

Har du set?

I ABENA sætter vi fokus på bæredygtighed i den grønne pleje af vores udearealer. Som et led heri foregår fjernelse af ukrudt nu med vanddamp frem for mere traditionelle metoder – en ændring, som har reduceret ABENAs CO2-udledning med 3000 kg CO2

Læs mere

Har du set?

I ABENA sætter vi fokus på bæredygtighed i den grønne pleje af vores udearealer. Som et led heri foregår fjernelse af ukrudt nu med vanddamp frem for mere traditionelle metoder – en ændring, som har reduceret ABENAs CO2-udledning med 3000 kg CO2.

Læs mere

keyboard_arrow_up
Loading...