Handsker 

Beskyt de sårbare fingre og hænder med den helt rigtige handske

Hænder og fingre er vores vigtigste arbejdsredskab. På mange arbejdspladser er de i det daglige arbejde udsatte - og skader på fingre og hænder er en hyppig årsag til sygefravær. Handsker beskytter hænder og fingre i talrige arbejdssituationer. Det er derfor vigtigt, at du vælger den helt rigtige handske til arbejdsopgaven.

Læs mere herunder og find vejledning til valg af handsker, se vores sortiment og bliv klogere på hvilke sikkerhedsmærkninger og dokumentation, du bør være opmærksom på i dit valg af handske. 

Beskyt de sårbare fingre og hænder med den helt rigtige handske

Hænder og fingre er vores vigtigste arbejdsredskab. På mange arbejdspladser er de i det daglige arbejde udsatte - og skader på fingre og hænder er en hyppig årsag til sygefravær. Handsker beskytter hænder og fingre i talrige arbejdssituationer. Det er derfor vigtigt, at du vælger den helt rigtige handske til arbejdsopgaven.

Læs mere herunder og find vejledning til valg af handsker, se vores sortiment og bliv klogere på hvilke sikkerhedsmærkninger og dokumentation, du bør være opmærksom på i dit valg af handske. 


Vælg den rigtige handske 

Når du vælger handsker, er det vigtigt at kende dit formål og behov.
Vi anbefaler, at du er opmærksom på:

 • De materialer og stoffer, der skal arbejdes med
 • Kontakt med kemikalier eller mikroorganismer
 • Den rigtige beskyttelse i forhold til kulde/varme, snit, slitage og iturivning
 • Krav til komfort
 • Behov for fingerføling
 • Behov for sikkert og godt greb
 • Behov for dæmpning af vibrationer
 • CE- mærkning og/eller andre sikkerhedsgodkendelser
 • Rigtige størrelser.

 • De materialer og stoffer, der skal arbejdes med
 • Kontakt med kemikalier eller mikroorganismer
 • Den rigtige beskyttelse i forhold til kulde/varme, snit, slitage og iturivning
 • Krav til komfort
 • Behov for fingerføling
 • Behov for sikkert og godt greb
 • Behov for dæmpning af vibrationer
 • CE- mærkning og/eller andre sikkerhedsgodkendelser
 • Rigtige størrelser.

Vælg den rette mærkning til dit formål  

Håndtering af fødevarer kræver stor opmærksomhed på både sikkerhed og hygiejne. Desuden er det vigtigt at kunne dokumentere, at dine valgte produkter lever op til de påkrævede standarder.

I Fødevareindustrien findes der mange arbejdsprocesser, som kræver brug af handsker – for eksempel ved direkte kontakt med fødevarer, ved frostvarer og lignende. Hver situation kræver handsker med særlige egenskaber, som samtidig overholder de påkrævede standarder inden for både sikkerhed og hygiejne. Derfor anbefaler vi, at du altid undersøger produkternes mærkning, inden du vælger din løsning. Vurdér blandt andet dit produktbehov via risikokategori 1, 2 og 3 eller undersøg hvilke EN standarder, som understøtter dit handskebrug. 

Vælg den rette mærkning til dit formål  

Håndtering af fødevarer kræver stor opmærksomhed på både sikkerhed og hygiejne. Desuden er det vigtigt at kunne dokumentere, at dine valgte produkter lever op til de påkrævede standarder.

I Fødevareindustrien findes der mange arbejdsprocesser, som kræver brug af handsker – for eksempel ved direkte kontakt med fødevarer, ved frostvarer og lignende. Hver situation kræver handsker med særlige egenskaber, som samtidig overholder de påkrævede standarder inden for både sikkerhed og hygiejne. Derfor anbefaler vi, at du altid undersøger produkternes mærkning, inden du vælger din løsning. Vurdér blandt andet dit produktbehov via risikokategori 1, 2 og 3 eller undersøg hvilke EN standarder, som understøtter dit handskebrug. 

Vurdér dit behov ud fra risikokategori I, II og III

EU 2016/425 inddeler personlige værnemidler (herunder også handsker) i tre risikokategorier. Jo højere risici, produktet skal kunne udsættes for, dets højere kategori skal produktet have. I Abenas sortiment finder du handsker fra både kategori I, II og III.


 

Kategori I
I denne kategori findes handsker, som anvendes ved lav risiko. Producenten/importøren skal kunne stå inde for, at produktet opfylder kravene til beskyttelseshandsker (EN 420).

Kategori II
Omhandler handsker som anvendes ved mellemrisiko, fx svejse- eller industrihandsker. Handskerne i denne kategori skal testes og typegodkendes af et EU godkendt testinstitut. Handskerne skal være mærkede med de piktogrammer, som viser beskyttelsesfunktionen.

Kategori III
Udover krav til test, typegodkendelse og certificering er der krav om løbende kvalitetskontrol. Denne kategori omfatter arbejdsopgaver med høj risiko, fx ekstrem varme, kulde eller beskyttelse mod farlige kemikalier.

EN-standarder - dit hjælperedskab i dit valg af handsker

Foruden risikokategori I, II og III kan EN-standarder også anvendes som hjælperedskab til dit valg af handsker. Standarder er fælles retningslinjer inden for produkters funktion, sikkerhed og kvalitet. Hver EN-standard har sit specifikke felt, hvorunder handsker og andre personlige værnemidler kan klassificeres. Det betyder, at handsker beregnet til beskyttelse mod mekanisk risiko skal være forsynet med piktogrammet for EN388. EN-standarder er hermed dit hjælperedskab til at skabe overblik over et produkts kvalitet og sikkerhed uanset hvor i verden, det er produceret. 

 

EN388:2016 - HANDSKER TIL BESKYTTELSE MOD MEKANISK RISIKO
Dette piktogram viser, at handsken er certificeret og godkendt til beskyttelse mod mekanisk risiko. Efter en test får handsken tildelt værdier for de enkelte risikoområder, som angiver testresultaterne for slitage, skærefasthed, rivstyrke og punktering. Værdierne er fra 1-5 eller 1-4 med 4 eller 5 som højeste værdi. EN388 er blevet opdateret i 2016 (EN388:2016), så skærefastheden fremadrettet bliver delt op ud fra, hvor mange newton handsken kan modstå. Dette bliver oplyst gennem bogstaverne A – F, hvor F er det højeste (3 kg.+) og A er det mindste (200 – 499 gram.).

EN374-1:2016 - HANDSKER TIL BESKYTTELSE MOD KEMIKALIER OG MIKROORGANISMER
EN374-1:2016 består af forskellige piktogrammer afhængig af, hvad handsken beskytter mod. Handsker mærket med et EN374-1:2016 symbol er test imod kemikalier. Af symbolet vil det fremgå, hvor mange kemikalier der er testet imod i henhold til kemikalieliste angivet i EN374-1:2016 angivet som bokstaverne A til T. 

Der er tre typer certificeringer inden for kemikalier. Type A, Type B og Type C:
Type C er testet og certificeret imod 1 kemikalie i minimum 10 min.   
Type B er testet og certificeret imod 3 kemikalie i minimum 30 min.
Type A er testet og certificeret imod 6 kemikalie i minimum 30 min.

 

 

EN374-4:2019
Denne standard specificerer en prøvningsmetode til bestemmelse af materialer til beskyttelseshandskers evne til at modstå gennemtrængning af farlige kemikalier ved vedvarende kontakt. Her defineres testen som en ændring i materialet på grund af kontakt med et kemikalie. Eksempler ses ved ændring i udseende eller konsistensen af materialet, såsom hævelse, misfarvning, hærdning eller blødgørende.

 

 

EN374-5:2016 VIRUS
Beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer - Del 5: Terminologi og ydelseskrav for mikroorganismer risici (ISO 374-5: 2016) EN374-5 er en ny test metode, som kan give en indikation på, om handsken er testet mod baktier, svampe og virus. Såfremt ordret virus ikke er nævnt under ikonet, vil handsken alene være testet mod baktier og svampe og ikke virus.

 

 

EN407:2004 - HANDSKER TIL BESKYTTELSE MOD TERMISK RISIKO
Dette piktogram viser, at handsken er certificeret og godkendt til beskyttelse ved kontakt med høj varme som fx kontaktvarme, strålevarme eller smeltet metal. Piktogrammet viser beskyttelsesniveauet (1-4), og hvad den beskytter mod (A-F). Jo højere tal, desto bedre resultat.

EN511:2006 - HANDSKER TIL BESKYTTELSE MOD KULDE
Dette piktogram viser, at handsken er certificeret og godkendt til beskyttelse mod kulde. Beskyttelsesniveauet er angivet på piktogrammet. Handsken skal kunne modstå både gennemtrængende kulde (konvektionskulde) og kontaktkulde, dvs. ved direkte berøring.
I begge tilfælde er højeste beskyttelsesniveau 4. Det er ikke et krav, at handsken også skal være testet mod gennemtrængning af vand.
For gennemtrængning af vand findes der to værdier: 0 og 1. Sker gennemtrængningen af vand under 30 min. er værdien O - og over 30 min. er den 1.
Handskerne skal som minimum kunne opnå beskyttelsesniveau 1 i henhold til EN388 gældende for slitage og rivfasthed.

EU’S LEVNEDSMIDDELDIREKTIV
Hoveddirektivet EC/1935/2004 omhandler krav til alle materialer, som kan komme i kontakt med levnedsmidler. Materialerne må ikke kunne påvirke levnedsmidlet og dermed påføre en helbredsrisiko. Handsker som er certificeret og godkendt til håndtering af levnedsmidler mærkes med piktogrammet ”glas og gaffel”.

Kontakt os - vi sidder klar til at hjælpe

Har du spørgsmål, eller er du i tvivl om hvilke produkter, der er den helt rigtige løsning for dig? 

Så kontakt os! Vores konsulenter sidder klar til at hjælpe, både ift. produktoplysninger eller med vejledning og sparring til dit valg af løsninger.

Du kan også kontakte vores Kundeservice på tlf.: 74 31 19 19 eller via mail: virksomhed@abena.dk

Lars Teglgård Jørgensen
Virksomheder, Jylland/Fyn
Tlf.: 51 58 19 87
ltjo@abena.dk

Allan Holst Christensen 
Virksomheder Nordjylland
Tlf.: 51 58 16 66
alc@abena.dk

Johan Louis Zwicki
Virksomheder Sjælland
Tlf.: 60 26 98 79
jozw@abena.dk

Jesper Schilling Nissen 
Grossister
Tlf.: 60 26 97 93
jesn@abena.dk

keyboard_arrow_up
Loading...