Mindsk affald i mademballage

Fremtidens måltidsbakker

Vi lever længere og længere, og det betyder, at antallet af ældre borgere stiger. Danmarks Statistiks seneste befolkningsfremskrivning viser, at gruppen af de over 80-årige forventes at vokse til 667.000 personer i 2057 – det svarer til 2½ gange flere end i dag.*

Fremtidens borgerbillede stiller os nye udfordringer med et øget forbrug i en række tilbud for de ældre. I Aabenraa kommune modtager nær halvdelen af de 75-årige og derover i dag mad fra kommunen i emballerede måltidsbakker – et populært tilbud, der kun vil vokse med årene.

Derfor er Aabenraa kommune, Arwos og ABENA gået sammen om at udvikle fremtidens mademballage. Målet er at øge det cirkulære forbrug og reducere affald fra den emballage, som hver dag sendes ud til et stigende antal borgere med dagens måltid.

Med et bredt, tværfagligt samarbejde vil vi undersøge mademballagens fulde rejse; i køkkenet, hos borgeren og i skraldespanden. Sådan vil vi sikre, at nye forslag og forbedringer ikke kun ser godt ud på papiret – men på sigt gør en reel forskel for miljøet.

Projektet tager afsæt i et fælles ønske om at forene viden og handlekraft på tværs af kommuner og virksomheder og proaktivt skabe nye løsninger for en grønnere fremtid.

OBS: Projektet er lukket ned grundet juridiske benspænd.

STEP 1: Hvordan indtænker vi produktionskøkkenets kriterier

Mad & Måltider er det produktionskøkken, der leverer mad til borgere i Aabenraa, som ikke selv kan varetage den daglige madlavning. De har inviteret os med ind i processen og givet os et konkret indblik i den hverdag, som mademballagen indgår i.

I produktionskøkkenet tilberedes, nedkøles og emballeres måltiderne i plastbakker, udviklet til at overholde alle nødvendige kriterier for opbevaring og senere opvarmning af maden hjemme hos den enkelte borger. Nogle krav har til formål at gøre håndteringen af måltider lettere for borgeren, mens andre krav er styret af hygiejne, sikkerhed og logistik.

Emballagen skal efterleve følgende krav:

  • Godkendt til fødevarekontakt
  • Ilttætte lukninger for øget holdbarhed
  • Tåler opvarmning i mikrobølgeovn og normal ovn
  • Synlige etiketoplysninger om produktionsdato/bedst før
  • Varierende designs af rumdeling
  • Let afrivelig folie

Folie øger holdbarheden

I dag anvender Mad & Måltider gaspakket foliering i stedet for pakning med låg. Pakning med låg kræver flere ressourcer i tid og hænder, og maden kan heller ikke holde sig lige så længe, hvis den er pakket med låg, fordi den ikke er ilttæt. For Mad & Måltider ville et skift til låg derudover betyde hyppigere leveringer og mere transport.

Brugergruppens behov

Borgere som kan modtage det kommunale madtilbud er ofte ældre mennesker eller mennesker med funktionsnedsættelse, der behøver pleje. Det er derfor vigtigt, at brugergruppens behov og ressourcer er tænkt helt ind i løsningen, som jo skal indgå i deres dagligdag.

I mange tilfælde vil det være en hjemmehjælper eller pårørende, der opvarmer og serverer maden for borgeren. Derfor er det vigtigt at sikre synlig kommunikation om holdbarhed, så der ikke står mad i køleskabet, som borger glemmer eller ikke får spist i rigtig rækkefølge.

Materialevalg og genanvendelse

Mademballagen, som anvendes hos Mad & Måltider, består i dag af PET (polyethylene terephthalat), som egner sig godt til mademballage og opvarmning. C-PET kan tåle opvarmning i mikrobølgeovn og almindelig ovn på op til 220 °C. Drikkebægere, dressing- og portionsbægere er lavet i PP og PET.

PET består af monomateriale. Det betyder at bakkerne hovedsageligt består af én plasttype, der giver en høj cirkularitetsevne, fordi størstedelen af materialet kan genanvendes direkte og med meget lavt ressourcespild. Men det forudsætter, at emballagen sorteres korrekt i fraktionen for hård plast.

Lågfolien, som til sidst trækkes over mad og den øvrig emballage, er en sammensætning af forskellige plasttyper og derfor vanskelig at genanvende.

Forbedringer og den videre undersøgelse

Mad & Måltiders nuværende emballageløsning lever op til den hygiejnestandard og fødevarehåndtering, som produktionskøkkenet skal efterleve. Størstedelen af materialerne kan genanvendes – med undtagelse af folien. Her undersøger vi muligheden for at skifte til en folie i monomateriale, som kan sorteres og genanvendes til nye produkter.

Valget af genanvendelige materialer er vigtigt, fordi det skaber mindre restaffald og et mere cirkulært forbrug, når plasten sorteres og indgår i nye produkter – i stedet for at gå til forbrænding og udlede unødig CO2.

Men den afgørende præmis for genanvendelsen og det cirkulære forbrug beror på korrekt sortering. Derfor er det genanvendelige materiale kun et skridt i den rigtige retning – ikke en målbar forbedring, før vi kender emballagens videre forløb ude hos borgerne.

I projektets næste step planlægger vi derfor at undersøge:

Hvordan ser sortering ud i borgernes hverdag, og hvor ender emballagen?

Projektet er lukket ned grundet juridiske benspænd.

keyboard_arrow_up
Loading...