Aktuelle emner


Aktuelle emner | 11.10.2018

I fremtiden skal vi sortere mere 
- er du klar? 

Fremtiden byder med sikkerhed på mere kildesortering, end vi hidtil har været vant til. Men har du også svært ved at overskue fremtidens nye krav til dig og din virksomhed? Vi har lavet en oversigt over, hvad du allerede nu bør have fokus på i din affaldssortering. 

I foråret '18 godkendte EU's medlemsstater en række tiltag om fremtidens affaldshåndtering. De nye affaldsdirektiver betyder, at der arbejdes for mindre affaldsproduktion og større genanvendelse af affald i Europa. Derfor bliver der de kommende 10 år arbejdet hen imod, at

  • Der senest i 2025 skal genanvendes 55 procent af alt kommunalt affald. 
  • Alt bioaffald skal sorteres og indsamles særskilt - senest i 2023. 

Hvad betyder det konkret for dig? 

De nye affaldsdirektiver gør, at der kommer et større fokus på affaldshåndtering, både i virksomheder og i private hjem. Det betyder, at der kommer øgede krav til, hvordan du sorterer dit affald - og det stiller krav til, hvilke opbevaringsløsninger du skal have til dit affald. 

Fremtidens affaldsdirektiver implementeres over de næste mange år, hvor kravet til affaldshåndtering og -sortering løbende vil stige. Derfor kan det være en god idé at komme godt fra start.

Vi har samlet et overblik over, hvilke områder der allerede nu er vigtige at komme i gang i din affaldssortering.

Fra maj 2018: Sikker opbevaring af fortrolige papirer 

Fra d. 25. maj 2018 blev det lovpligtigt at opbevare papirer med persondata i en sikret beholder - også når disse materialer smides ud som affald. Hvis du og din virksomhed ikke allerede har en låst skraldespand til jeres papiraffald med persondata, er det vigtigt at anskaffe jer en godkendt løsning. 

Hos Abena kan vi levere en række forskellige affaldsspande med lås, der lever op til de fastsatte standarder for korrekt opbevaring af fortrolige papirer. Vi kan levere løsninger til både indendørs og udendørs brug. 

Inden 2023: Sortering af bioaffald

Senest i 2023 skal alt bioaffald (alle madvarer og biologisk materiale) sorteres separat fra andet affald. Det kommer til at betyde en ændring i måden, vi tænker affaldssortering på - men det kan sagtens gøres let, hvis der vælges en god og enkel løsning. I vores sortiment finder du:

• Et udvalg af biospande, som kan anvendes til bioaffald i køkkener samt andre steder, hvor der genereres biologisk materiale.
Bioposer, der er 100 procent komposterbare og som hermed sikrer en miljøvenlig affaldshåndtering. 
Beslag til montering af biospande, så spandene bliver let tilgængelige. 
Klistermærker til at markere, at affaldsløsningen er til bioaffald - det gør løsningen nem at anvende for alle og minimerer risikoen for fejl.


Se vores øvrige sortiment af løsninger inden for affaldshåndtering på Online.abena.dk

keyboard_arrow_up
Loading...