BSCI

I ABENAs complianceafdeling sidder der et team af specialister, der beskæftiger sig med at sikre arbejdsforholdene hos ABENAs leverandører lever op til kravene i ABENAs Code of Conduct (CoC).

En ordentlig og ansvarsbevidst partner

At arbejde med leverandørforhold kræver, at man har en stor kulturel forståelse og indsigt i politiske forhold, der har indflydelse på arbejdsmiljø og øvrige forhold for leverandøren og dennes medarbejdere.

Johannes Hollensberg er Compliance Specialist og har tidligere rejst meget og besøgt flere ulande i forbindelse med nødhjælp for Røde Kors. Herigennem har Johannes Hollensberg fået stor indsigt i og forståelse for kultur, politiske forhold og andre parametre, der har indflydelse på arbejdsforhold og -miljø for leverandører og virksomheder rundt om i de forskellige lande. 

I ABENA samarbejder vi med amfori BSCI til at styre samarbejdet med vores leverandører i hele verdenen. BSCI er international organisation, der har fastlagt en international CoC baseret på retningslinjerne i blandt andet OECD, ILO og UN Global Compact. 

I praksis sker der det, at når vi får en ny leverandør, uanset om det er en dansk eller udenlandsk leverandør, skal de tilslutte sig ABENAs CoC. Dette er for at sikre, at leverandøren forpligter sig til at sørge for ordentlige arbejdsforhold i hele forsyningskæden,” fortæller Johannes Hollensberg.

Læs mere om ABENAs medlemsskab af BSCI her


Når leverandøren har tilsluttet sig ABENAs CoC, bliver vedkommende kategoriseret som enten lav- eller højrisiko land. 

Et lavrisikoland er typisk et land i Europa, hvor BSCI har vurderet, at det enkelte lands politiske system, kultur, sundheds- og sikkerhedsnetværk for befolkningen er stabilt og pålideligt.

Et højrisikoland er et land, hvor BSCI har vurderet at landets politiske system, kultur, sundheds- og sikkerhedsnetværk for befolkningen er ustabilt og usikkert grundet landets politiske system, magtbalance eller regeringsforhold.
 
Leverandører fra et højrisikoland bliver af BSCI auditeret af en upartisk tredjeparts auditør, som kender til den lokale lovgivning. Virksomhederne bliver tildelt en karakter fra A til E og de, der får en A eller B karakter auditeres hvert andet år, hvor øvrige skal auditeres en gang hvert år.
 
I selve auditten fokuseres der på særlige områder som fx ordentlig aflønning, det generelle arbejdsmiljø, diskrimination af gravide kvinder, slaveri og børnearbejde ikke forekommer hos leverandøren eller dennes fabrikker.

”Via BSCI hjælper vi vores leverandører med at udvikle deres arbejdstagerforhold. Nogle af de faktorer BSCI blandt andet har fokus på er fair løn for arbejdet, diskrimination af køn, race og religion, samt betaling for overarbejde, børnearbejde, sundhed og sikkerhed, etiske forhold herunder korruption og forfalskning af dokumentation og beskyttelse af nærmiljøet,” fortæller Johannes Hollensberg.

Finder auditøren kritiske eller problematiske forhold, afspejles dette i en rapport og i samarbejdet med leverandøren, der skal rette op på forholdene.

keyboard_arrow_up
Loading...