Svanemærket

Din guide til svanemærkede inkontinensprodukter

Hvad betyder det at være Svanemærket?

Målet med Svanemærket er at mindske produktets samlede aftryk på miljø, klima og sundhed. Når du vælger et produkt med Svanemærket, er du med til at mindske miljøbelastningen.

Det kræver mange aktive valg og fravalg samt systematisk arbejde at opnå den svanemærkede kvalitet. Svanemærket sætter et meget højt ambitionsniveau for transparens til råvareleverandører og produktionsprocessen

Tredjeparts kontrol: Svanemærket produktion er transparent produktion

En af styrkerne ved Svanemærket er den uafhængige tredjepartskontrol af råvarer og færdigvareproduktion. Det kræver, at producenten og råvareleverandører er transparente i forhold til indkøb af råvarer og produktionsproces i flere led baglæns. Denne kontrol betyder fx, at alle ABENAs underleverandører af råvarer kontrolleres af Miljømærkning Danmark.

Den uafhængige tredjepartskontrol er en ekstra sikkerhed for forbrugeren, og kontrollen er den største forskel på rent faktisk at være svanemærket og på blot at sige, at man lever op til svanemærkets krav. Når et produkt er Svanemærket, er en uafhængig tredjepart med til godkende og sikre værdi- og produktionskæden.

En svanemærket rejse: Den svanemærkede produktionsproces

Svanemærket stiller skrappe krav til kemikalier og indholdsstoffer. Gennem tredjepartskontrol auditeres produktionsprocessen tilbage til råvareniveauet for at sikre kvaliteten i svanemærkede produkter. Det er Svanemærkets egne ansatte, der kontrollerer produktionssted og råvarer. Dette kan indebære fysisk kontrol hos producent og underleverandører.

Alle råvarer, som bruges til fremstilling af svanemærkede produkter, skal være godkendt af Nordisk Miljømærkning.

Helt generelt må produkterne ikke:

  • Indeholde PVC og ftalater.
  • Indeholde optisk hvidt, parfume eller lotion.
  • Indeholde hudplejemidler.
  • Indeholde medicin.
  • Indeholde nanopartikler og brandhæmmende stoffer.

Fluffmassen er et af de absorberende materialer i produkterne, som der især stilles særlige krav til. Den må ikke indeholde optisk hvidt, og der er max-grænser for udslippet af organiske halogenforbindelser (AOX) til vand, en max-grænse for udslippet af oxygenforbrugende stoffer (COD), og meget mere. På årsbasis skal mindst 20 % af fiberråvaren stamme fra certificeret skovbrug, eller 75 % af fiberråvaren skal være af træflis, eller fiberråvaren skal være en kombination af disse to ting. Hos ABENA Produktion kommer alt vores fluff fra FSC-kontrolleret skovbrug og er delvist FSC- og PEFC-certificeret.

Også til plast – polymerer- og dets indholdsstoffer - er der skrappe krav. Herunder er der også her max-grænser for udslippet af nitrogenoxider og svovl under fremstilling af PP, PE og SAP samt til indholdet af restmonomerer.


Råvarejagt til svanemærkede produkter

Det er ingen nem opgave at sikre råvarerne til svanemærket produktion, da der er ikke mange leverandører, der lever op til standarderne. Det kræver et tæt samarbejde med og i vores udvalg af leverandører. Der er opbygget et systematisk og fokuseret samarbejde for at sikre kvaliteten og specifikationerne på de råvarer, vi bruger.

Jagten på kvalificerede råvarer kan være udfordrende, da selv råvarevaresortimentet fra store profilerede leverandører ikke altid lever op til svanemærkede krav:  ”Det har krævet, at vi må forhandle omkring ændring af indholdsstoffer og produktionsmetoder. På den måde er vi med til at højne standarden for, hvordan branchen ser på råvareproduktion,” fortæller Arne Terp-Nielsen, Direktør i ABENA Produktion.

 

20 års erfaring sikrer råvarerne

Efter 39 års bleproduktion og mere end 20 års erfaring med Svanemærket er viden om råvarerne, der sikrer en svanemærket produktion, nu en indbygget del af produktionsprocesserne.

Over 20 års erfaring – og det faktum at vi har været med til at sætte standarden for svanemærket bleproduktion, har gjort, at det nu er en naturlig del af vores kvalitetsarbejde at sikre, at brugeren af produktet bliver skånet for skadelige stoffer, og at produktions- og bortskaffelsesprocessen medfører så lille miljøpåvirkning som muligt,” fortæller Produkt- & Udviklingschef Frank B. Lundsberg.

Kvalitetsstempel

Svanemærket stiller desuden høje krav til produktets funktion. Helt generelt skal produkternes absorptionshastighed, absorptionsevne og tørhed kunne måle sig med de øvrige ikke svanemærkede hygiejneprodukter, som er på markedet. Tommelfingerreglen er, at svanemærkede produkter, udover at være de bedste for miljøet, også skal være blandt de bedste i deres kategori.

Om Svanemærket – det officielle nordiske miljømærke

Når et produkt er svanemærket, betyder det, at det er kontrolleret iht. Svanemærkets bestemmelser. Det betyder, at både ABENA Produktion og alle relevante råvareleverandører har været kontrolleret af Svanemærkets ansatte i forhold til, om Svanemærkets bestemmelser er overholdt.

Svanemærket stiller strenge krav til indholdsstoffer, uønskede kemikalier og materialer. Hele produktets livscyklus fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og eventuel materiale recirkulering er med i vurderingen, når kravene til miljømærkede produkter bliver fastsat.

Læs mere om Svanemærket og ABENAs tilgang til det nordiske miljømærke:

Abena og Svanemærket

keyboard_arrow_up
Loading...