EU-Blomsten

Et bredt udvalg af ABENAs produkter bærer EU-Blomsten. EU-Blomsten er et officielt europæisk miljømærke, der er anerkendt over hele Europa for sine strenge standarder. Dette miljømærke garanterer, at der er stillet produktspecifikke krav, som er afhængig af det enkelte produkt.

EU-Blomsten ser på hele produktets rejse og gør det nemt at vælge blandt de miljømæssigt bedste produkter og serviceydelser.

Målet med EU-Blomsten er at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug. Derfor ser miljømærket på hele produktets livscyklus, når det fastsætter de krav, som certificerede produkter skal leve op til.

Det vil kort fortalt sige, at man ser på hele produktets rejse og de miljøproblemer, der opstår undervejs til gavn for mennesker, miljø og jordens ressourcer. Netop det med at se på hele produktets liv er med til at adskille EU-Blomsten fra de fleste andre mærkningsordninger, der ofte ser på en enkelt fase i produktets liv, fx ved at stille krav til at råvarerne er dyrket på en bestemt måde.

 • checkDu skåner natur og miljø.
 • checkDu passer på dig selv og dine nærmeste.
 • checkDu sparer på jordens ressourcer.
 • checkDu viser omtanke for fremtidens klima.
   

Link til officiel hjemmeside

 • checkDu skåner natur og miljø.
 • checkDu passer på dig selv og dine nærmeste.
 • checkDu sparer på jordens ressourcer.
 • checkDu viser omtanke for fremtidens klima.
   

Link til officiel hjemmeside

keyboard_arrow_up
Loading...