PEFC

PEFC er en international sporbarhedscertificering af træ som sikrer, at der sker en bæredygtig forvaltning af verdensskovene med den hensigt at  undgå ulovlig skovhugst, faldende biodiversitet og mindskede skovarealer. Bæredygtig drift betyder blandt andet inddragelse af såvel økonomiske som økologiske og sociale værdier.

PEFC sporbarhedsstandarden er et system, som følger træet fra skoven gennem hele sporbarhedskæden frem til slutproduktet og kunderne.

Systemet sikrer, at alle led fra PEFC certificeret skov op igennem kæden, og ud til kunden er certificeret efter PEFCs bæredygtighedskrav.

PEFC Danmark  har ansvaret for, at vi i Danmark har et system for bæredygtig skovbrug, og at den tager udgangspunkt i de danske forhold for skovdrift.

Certificeringen varetages af en uafhængig tredjepartscertificering, som kontrollerer, at kravene bag certificeringen efterleves.

Vi forpligter os til at overholde gældende regler for PEFC m.m.

Læs mere om PEFC her

keyboard_arrow_up
Loading...