REACH

Dokumentation af kemiske stoffer i forbindelse med certificeringer.

En certificering er meget mere end et stykke papir

En certificering fx Svanemærket, Astma & Allergi Danmark eller EU Blomsten stiller en lang række krav til dokumentation af råvarer og deres oprindelse, produktionsforhold, råvareindhold og sammensætning samt indholdsstoffer, herunder kemi som er brugt før, under og efter produktionen. Kriterierne er individuelle fra certificering til certificering, produkt til produkt og service til service. 

Et af de krav man ofte møder, er et kriterie om, at kemiske stoffer skal være godkendt af ECHA (European Chemicals Agency) og dokumenteret i REACH.

REACH er en EU forordning som er vedtaget med henblik at beskytte menneskers sundhed og miljøet mod de risici det kan være forbundet med de forskellige kemikalier, som bruges i fremstillings- og produktionsprocesserne. REACH arbejder for at reducere antallet af dyreforsøg ved at fremme alternative metoder til risikovurdering af kemiske stoffer.   

REACH har betydning for de fleste virksomheder i EU
REACH gælder for alle kemiske stoffer, som anvendes i både industriprocesser og i produkter, der anvendes i den daglige husholdning fx maling, rengøringsmidler, tøj, elektriske apparater og  husholdningsudstyr. 

Virksomhederne som producerer kemien har bevisbyrden og skal over for ECHA dokumenterer, at de kemiske stoffer som de producere og markedsfører i EU kan anvendes sikkert. 

REACH varetager registrering, vurdering og godkendelse af kemikalierne og kan begrænse brugen af stofferne på forskellige måder, hvis det anses nødvendigt for at kunne håndtere diverse risici.

REACH fastsætter procedurer for indsamling og vurdering af data samt information om karakteregenskaber og risiko ved stofferne. ECHA modtager registreringerne og undersøger om de stemmer overens med lovgivningen.  EU's medlemsstater vurdere herefter stofferne for at få overblik og klarhed omkring eventuelle bekymringer om stoffernes påvirkning af miljø og menneskers sundhed. 

Læs mere om REACH

 

 

keyboard_arrow_up
Loading...