Hvilke plasttyper er de mest anvendte?

Der findes mange forskellige typer af plast. Der tales ofte om fossilbaseret eller biobaseret plast. I forhold til plastegenskaber er der to store kategorier af plast: termoplast og termoset.

Termoplast: kan smeltes tilbage til væske eller gøres blød/hård afhængigt af temperaturerne.

Termoset: blødgøres eller smeltes ikke, når først det er hærdet.


PP (Polypropylen)
Letvægt termoplast polymer anvendes ofte til fødevareemballage, medicinske forsyninger og tøj. En af de mest anvendte typer af plast.

Modstandsdygtig over for høje temperaturer hvilket betyder, at det kan steriliseres (op til 120 gr.).

Eksempler: kopper, briller, beholdere.

Råmateriale: råolie.

Genanvendelig: ja, ved plastgenvinding (SPI kode 5).


PE (Polyethylen)
Indeholder HDPE (high-density polyethylen) og LDPE (low-density polyethylen).

Plast lavet af kulbrinte med høj elasticitet til høje temperaturer. PE er også modstandsdygtig over for kemikalier og kan anvendes i vand. Under produktionen tilsættes eller udledes ingen kemikalier.

Eksempler: plastposer, flasker, hætter og folie.

Råmateriale: olie.

Genanvendelig: ja, ved plastgenvinding (SPI kode 2 og 4).


PET  (Polyethylene terephthalat)
Letvægt og gennemsigtigt materiale, som ofte anvendes til emballagematerialer, flasker og fødevare-beholdere.

Omfatter flere forskellige varianter A-PET (Amort PET), R-PET (genanvendt PET) og CPET (krystalline PET).

Eksempler: briller, beholdere.

Råmateriale: olie.

Genanvendelig: ja, 100% ved genanvendelse af plastik (SPI-kode 1).


PS (EPS) polystyren eller styrofoam
En gængs termoplast, der indeholder en klar, krystalliseret (gennemskinnelig) PS og den stærkere, ukrystalliserede PS.

Eksempler: dagligvareindpakning, kopper (salgsautomater, drikkebæger), bestik, koplåg, tallerkner, beholdere.

Råmateriale: ethylbenzen.

Genanvendelig: ja (SPI-kode 6).


PVC (Polyvinylklorid)
Tæt, hårdt, klart plast, der anvendes til alt fra byggeprodukter og emballering til rørføring og medicinske produkter. Fås generelt i to slags: fast og fleksibel.

Ved hjælp af tilsætningsstoffer kan funktioner som styrke, farve og gennemsigtighed justeres.

Råmateriale: råolie/gas og salt (natriumklorid).

Genanvendelig: ja - hård PVC er (SPI kode 3).


PLA (Polylactic Acid)
PLA er termoplastisk polyester, som er delvist fremstillet af fornybar biomasse.

Eksempler: kopper, sugerør. 

Råmateriale: stivelse (såsom hvede, sukkerrør, roer) blandet med olie.

Genanvendelig: nej.


Hvad betyder kompostering?

Når man taler om kompostering, bør man skelne mellem havekompost og industriel kompostering.

Havekompost
Husholdningsaffald og anden organisk affald såsom æggeskaller, kaffegrums, visne blomster, husdyrgødning, græs og grønt afklip, kvas og blade fra haven samles i en kompostbeholder i haven. Her sætter naturlige svampe, bakterier og mikrober gang i en proces, som omsætter indholdet til kompost. Omsætningshastigheden er afhængig af temperatur og fugtighed samt adgang for regnorme tusindben. Komposten kan efterfølgende bruges som jordforbedring i køkkenhaven eller i blomsterbede.

Industrielkompostering
Ved industriel kompostering indsamles affaldsmaterialet og omdannes i en struktureret og styret proces til kompost. I processen tages der højde for optimal temperatur og fugtighed. Der findes kun få anlæg i Danmark, som kan håndtere industriel kompostering.

Industriel kompostering støttes af en tysk TÜV standard, der sikrer, at produktet kan komposteres efter EN 13432.


Hvad er fluorerede stoffer?

Fluorerede stoffer er en overfladebehandling, som giver forskellige typer af fødevareindpakning i papir en vand- og fedtafvisende effekt. Papirindpakning med fluorerede stoffer bruges ofte i pizzabakker, muffinsforme, burgerpapir og poser til mikroovnspopcorn.

Fluor er naturligt forekommende i mange naturmaterialer, og Fødevarestyrelsen har derfor etableret grænseværdier for at sikre, at indholdet af naturligt forekommende fluorerede stoffer ikke overskrider grænseværdierne.

Flourerede stoffer er mistænkt for at være kræftfremkaldende, sundhedsskadelige, og de er meget svære af nedbryde i miljøet. Tilsætning af fluorerede stoffer blev forbudt i Danmark d. 1. juli 2020. 

Kilde: Fødevarestyrelsen, 20/7 2020


Hvad er en overensstemmelseserklæring?

En overensstemmelseserklæring er et obligatorisk dokument, som dokumenterer fabrikantens, importørens eller leverandørens erklæring om, at et produkt overholder gældende EU-krav. I overensstemmelseserklæringen beskrives blandt andet produktets model og serietype eller serienummer, så produktet kan spores og identificeres.

Overensstemmelseserklæringer følger produktet og kontrolleres af relevante myndigheder, fx Fødevarestyrelsen. Et datablad vil ofte beskrive hvilke EU-krav, produktet er godkendt efter.

Kilde: European Union website, 20/7 2020


Hvad menes med genanvendelse?

Genanvendelse foregår ved, at produkterne først nedbrydes eller findeles, hvorefter der indvindes stoffer eller materialer fra de nedbrudte produkter. De indvundne materialer kan derefter enten bruges ved fremstilling af samme type produkter som de oprindelige eller til helt andre produkter. I modsætning til genbrug, hvor produktet ikke nedbrydes først, handler genanvendelse om at indvinde ressourcerne i affaldet.

Kilde: Miljøstyrelsen


Hvad menes med genbrug?

Der er tale om forberedelse eller klargøring af affald til genbrug, når produkter/genstande med nogle få og enkle handlinger, som fx kontrol af funktionen, rengøring, reparation eller istandsættelse, kan bruges igen. Miljømæssigt er det typisk en bedre løsning end genanvendelse, hvor man først nedbryder produkterne for at kunne bruge materialerne fra dem.

Kilde: Miljøstyrelsen


Hvad er upcycling?

Upcycling er også kendt som kreativ genbrug. Upcycling er en proces, hvor bi-, restprodukt-, eller et affaldsmaterialer, som ellers er ubrugelige. I processen gentænkes eller omdannes restaffaldet til et nyt produkt, eventuelt med en anden funktion og en højere kvalitet som følge af en kreativ eller kunstnerisk proces. Et upcyclet produkt kan også skabe en miljøværdi, idet bi- eller restproduktet ellers ville gå til affald.


Hvad er downcycling?

Downcycling er en proces, hvor hele eller dele af et materiale eller et produkt konverteres til et nyt materiale af lavere kvalitet.


Hvad er bioplast?

Bioplast
Bioplast kan nemt forveksles med biobaseret plast, men er plast fremstillet af bioressourcer såsom sukker, majs eller andre stivelsesholdige produkter. Bioplast betegnes som bionedbrydelig og skal industrielt komposteres efter brug for optimal bortskaffelse. Bioplast er også kendt som PLA, PHA, PHBV og PBAT. Andelen af bioplast i forhold til traditionelle plasttyper er lille, og indsamling af bioplast er derfor ikke økonomisk rentabelt på nuværende tidspunkt. 

Biobaseret plast
Biobaseret plast fra bioressourcer - også kaldet Biobaseret PE, PP, PET - er lavet af planter eller sidestrømme fra anden produktion. Biobaseret plast kan også laves ud fra restprodukter, som forarbejdes til Biobaseret PE, PP eller PET. Biobaseret PE, PP og PET har samme funktionelle elementer som PE, PP, og PET fra fossilbaseret, konventionel plastik.

Ser man på hele plastens livscyklus, kan de biobaserede plasttyper have et lavere CO2-aftryk. For at vurdere det endelige CO2-aftryk skelnes der mellem, om plasten kommer fra primærproduktion (hvor plasten dyrkes med det formål at lave plast), eller om plasten kommer fra sekundærproduktion (som restprodukter fra for eksempel fødevareproduktion).

Biobaseret PE, PP, PET er uforgængelig og kan indgå i recirkulering/genanvendelse på samme måde som konventionel plastik.

Hvad er plastik af syntetisk polymer?
Plastik af syntetisk polymer er fremstillet af materialer af fossil oprindelse, for eksempel olie. Plastik af syntetisk polymer defineres som fossilbaseret plastik. Fossilbaseret PE, PP og PET er de plasttyper, som primært anvendes i udviklingen af emballager til fødevarer (blandt andet takeaway, fødevarer ”to go” og sodavands- og ølflasker). Fossilbaseret PE, PP og PET er velegnet til indsamling og genanvendelse.


Hvad er CO2e-aftryk?

CO2e-aftryk er betegnelsen for den samlede mængde af udledt drivhusgas udtryk i CO2, som enkeltpersoner, virksomheder, organisationer m.fl. udleder i en given tidsramme. CO2e-aftrykket bruges til at synliggøre, hvordan forskellig adfærd påvirker miljøet.

Hvordan beregnes CO2e-aftryk?
Modellerings- og beregningsmetoderne er baseret på ISO 14040/44. Indvirkningskategorierne og resultatrapporten er baseret på EF 3.0 (PEF – Product Environmental Footprint). Lær mere om ABENAs LCA-beregner (Life Cycle Assessment) 


Hvilke alternativer til plast findes?
 

Papir

 • Evne til at være fuldt biologisk nedbrydeligt og komposterbart
 • 100 % vedvarende
 • Sortering: kan indsamles og genanvendes til nye papirprodukter. Hvert land og kommune har forskellige systemer og regler for sortering og bortskaffelse.

Vælg papir, hvis:

 • Et godt valg for fødevaremarkeder, madpræsentation, takeaway på korte afstande.
 • Anvendelse af en vedvarende ressource er en prioritet.
 • Præsentation er vigtig – og du vil have mulighed for kundetilpassede print.


Bagasse

Bagasse er et restfiberprodukt, som stammer fra sukkerrør. Når sukkerjuicen er udvundet af sukkerrørene, pulveriseres fibrene fra rørene og blandes med vand til pulp. Pulpen presses og tørres til det ønskede produkt. Bagasse bruges ofte til engangstallerkener, kopper, takeawaybakker og låg til kaffekopper. Bagasseprodukter har en kraftig kvalitet med høj stabilitet.

Bagassen er ikke coated og har en letskyende effekt på vand og fedt. Det gør bagasse velegnet til både kolde og varme fødevarer, og det tåler både mikroovn og køleskab. Materialet er robust, stærkt og kan tåle varm mad op til 90 grader. Bagasse har et middel CO2-aftryk og kan bortskaffet via industriel kompostering efter brug.

Det har tidligere været tilladt at tilsætte/anvende fluor i nogle typer af bagasseprodukter, som er godkendt til fødevarekontakt. Tilsætning af fluor til produkter til fødevarekontakt blev forbudt i Danmark pr. 1. juli 2020. Der vil naturligt forekomme fluor i mange naturmaterialer – for at regulere dette er der etableret grænseværdier, som indholdet skal være under.


Palmeblade

Produktionen af palmeblad-produkter er meget enkel og mere bæredygtig. De naturligt nedfaldne palmeblade opsamles i plantagen, rengøres og varmepresses i forskellige størrelser og former.

 • Fuldt bionedbrydelig & komposterbar
 • CO2-neutral
 • 100 % vedvarende
 • 100 % fri for kemikalier og andre tilsætningsstoffer
 • Sortering: hvert land og kommune har forskellige systemer og regler for sortering.

Vælg palmeblade, hvis:

 • du ikke behøver transportere maden - god til servering, street food, buffeter osv.
 • et naturligt, unikt look er vigtigt for din fødevarepræsentation.


Træ

 • Fuldt biologisk nedbrydeligt og komposterbart
 • CO2-neutral
 • 100 % vedvarende
 • Sortering: hvert land og kommune har forskellige systemer og regler for sortering.

Vælg træ, hvis:

 • brug af en vedvarende ressource er vigtig for dig.
 • du foretrækker det naturlige, rustikke look til din madpræsentation.


Kaolin belægning

Ler-belægning betyder, at den øverste side af pap er belagt med et ultratyndt lag kaolin (ler). Dette kan sammenlignes med porcelæn på en skål.

 • Biologisk nedbrydelig
 • Komposterbar
 • Naturlig oprindelse.


Hvad betyder bionedbrydelig?

Bionedbrydelighed henviser til, at et materiale har evnen til at nedbrydes helt naturligt uden nogen specifik behandling.

I bionedbrydningsprocessen vil materialet udelukkende blive til vand, kuldioxid og biomasse. For at kunne kategoriseret som bionedbrydelig skal et materiale eller produkt skal være af 100 % naturlig oprindelse og være uden brug af skadelige kemikalier eller tilsætningsstoffer. Bionedbrydelighed dokumenteres via EN 13432.


Hvad er engangsplastdirektivet?

Engangsplastdirektivet er en fælles politisk aftale indgået af Europa-Kommissionen i december 2018. Aftalen resulterer blandt andet i, at seks typer plastprodukter udfases. Ved at fjerne udvalgte plastprodukter fra markedet forventer EU-Kommissionen at kunne reducere plastikaffald, som havner på europæiske strande, med 70 %.

Engangsplastikdirektivet adresserer engangsplastbestik- og tallerkener, sugerør (undtaget sugerør beregnet til medicinske formål), vatpinde (undtaget svaberpinde beregnet til medicinske formål), rørepinde til drikkevarer samt ballonpinde. 

Kilde: Europa-Parlamentet (den danske version af engangsplastdirektivet)


Hvordan skal affald kildesorteres?

I Klimaplanen fra d. 16. juni 2020 blev det vedtaget, at alle danske husholdninger skal sortere deres affald i 10 fraktioner. De 10 fraktioner er:​

 • Mad
 • Papir
 • Pap
 • Metal
 • Glas
 • Plast
 • Tekstil
 • Drikke- og fødevarekartoner
 • Restaffald
 • Farligt affald.

 

Indsamlingen af affaldet skal foregå husstandsnært og tage hensyn til forskellige boligtyper i placeringen og indsamlingen af affald. Affaldssortering skal strømline og ensarte affaldssorteringen i alle Danmarks 98 kommuner. Strømliningen af affaldssorteringen støttes af 10 officielle piktogrammer - se dem her 

”Klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” træder i kraft pr. 1. juli 2021. 

Indsamling af affald fra offentlige og private virksomheder strømlines ydermere over tid og øges via en omkostningseffektiv ordning for virksomheders affaldsordning. Der stilles krav om, at virksomheder sorterer husholdningslignende affald efter samme sorteringskriterier som husholdninger. Ordningen træder i kraft med udgangen af 2022.

Affaldssortering i det offentlige rum fremmes - især de steder, hvor der er flest mennesker og mest affald. Der indføres indsamling af plastikaffald i det offentlige rum. Ordningen skal senest gælde fra 1. januar 2025 som en del af det udvidede producentansvar.

Kilde: Regeringen, 20/7 2020.


Hvad er Svanemærket?

Svanemærket er et fælles nordisk miljømærke og er et af de mest kendte miljømærker i den danske befolkning. Kravene for at opnå et Svanemærkecertifikat er produktspecifikke hvilket betyder, at der stilles forskellige krav til hver enkel produkttype og kategori. 

Læs mere om certificeringer & miljømærkninger


Hvad betyder OK Compost?

OK Compost er et certifikat, som beskriver under hvilken standard, at et produkt kan komposteres. Der findes 3 typer af OK Compost certifikater: OK Compost Industrial, OK Compost Home og OK Compost Biobased. Der benyttes en international standard (EN 13432) som ramme for certifikaterne.

ABENA har ikke eget certifikat på OK Compost og benytter sig af leverandørens certifikat.


Hvad betyder OEKO-TEX®?

OEKO-TEX® er produktmærket med tilnavnet TILTRO TIL TEKSTILER, der kan sættes på produkter, som lever op til de krav, der er fastsat i standarden. Produktmærket sikrer, at alle komponenter af et mærket produkt er testet for skadelige stoffer, fx en sparkedragt som indeholder stof, sytråd, lynlås, bånd og isyningsmærker.

ABENA er ikke OEKO-TEX® certificeret og benytter sig af leverandørens certifikat.


Hvad er cirkulær økonomi?

Cirkulær økonomi handler om at holde materialer og produkter i et kredsløb med højest mulig økonomisk værdi i længst mulig tid. I cirkulær økonomi kan restaffald eller ressourcer genindgå i et tidligere stadie i produktionen eller i et nyt kredsløb. I cirkulær økonomi kan materialer genanvendes, eller produkter kan repareres eller opgraderes. Leasing eller leje af produkter kan også ses som en cirkulær økonomisk forretningsmodel.

Kilde: Miljøstyrelsen, 21/7 2020.

Se denne video fra PlasticsEurope om fuld livscyklus tankegang for at finde ud af mere.


Hvad betyder cirkularitetsgrad?

Cirkularitetsgrad påvirkes i høj grad af, hvordan produktet bortskaffes. Det betyder, at jo mere optimal bortskaffelse (genanvendelse/kompostering), jo mere cirkulært bliver produktet. Det betyder, at jo tættere cirkularitetsgraden er på 1,00, jo mere cirkulært er produktet. Cirkularitetsgraden er udviklet af Ellen MacArthur Foundation og er den mest brugte beregningsmetode til at indikere et produkts cirkulære egenskaber.


Hvad er ABENA Sustainability Calculator (ASC)?

For at give dig det fulde miljømæssige overblik i indkøbsfasen af vores foodservice-produkter, har vi udviklet ABENA Sustainability Calculator (ASC). Ved hjælp af ASC kan vi kortlægge vores produkters livscyklus ud fra 16 forskellige faktorer, der på hver sin vis har indflydelse på miljøet. Vi hjælper dig således med at finde den løsning, der bedst matcher det aftryk, du ønsker at sætte. Det gælder, uanset om du ønsker at reducere dit CO2-forbrug, vil understøtte den cirkulære tankegang, tænker på affaldssorteringens indflydelse på miljøet eller andet.

En udregning med ASC kan blandt andet sammenligne produkter for dig ud fra forskellige miljøfaktorer, fx CO2.

ASC beregningsmetoder og modellering er baseret på ISO standarden 14040/44 og på GaBi modelleringsprincipper. Indvirkningskategorier er baseret på EF 3.0-metoder fra EU Kommissionens Product Environmental Footprint Guide (Product Environmental Footprint Category Rules Guidance, Version 6.3, May 2018). Indvirkningen fra klimaforandring er baseret på standard emissionsfaktorer fra IPCC AR5 rapporten, som afspejler de fælles internationale standarder.


Hvad er REACH?

REACH er en EU forordning, som kontrollerer og dokumenterer en database over kemiske stoffer som anvendes som en del af produktionsprocessen eller som kan være indeholdt i et produktet.
Læs mere om REACH her.  

keyboard_arrow_up
Loading...