Stil skarpt på dit miljøaftryk

Ikon på ABENA Online hjælper dig godt på vej

Stil skarpt på dit miljøaftryk

Ikon på ABENA Online hjælper dig godt på vej

Når der skal vælges bæredygtigt, er der mange parametre, som kan overvejes – blandt andet hvilket miljøaftryk, dine indkøb sætter.

Miljøaftryk kan variere fra produkt til produkt. For at gøre det let for dig at kende aftrykket fra dine indkøb, har vi tilføjet et ikon for miljøaftryk på vores webshop. Du finder ikonet på et bredt udvalg af produkter inden for foodservice, affaldsposer samt hygiejne- og papirprodukter.

Miljøaftrykket viser information om CO2-aftryk og cirkularitetsgrad for hvert enkelt produkt. Hold markøren over ikonet for at få vist produktets miljøaftryk – så har du mulighed for at tage stilling til, om produktet passer til din virksomheds miljøprofil.  


Vurdér produktets miljøpåvirkning via LCA

Et miljøaftryk er udregnet via en LCA. LCA er en forkortelse for Life Cycle Assesment (på dansk Livscyklusvurdering). LCA er en metodik til at vurdere et produkts miljøpåvirkning gennem hele produktets livscyklus – fra udvinding af råmateriale til bortskaffelse. Udregningen inkluderer input og output fra alle de processer, som sker i forbindelse med produktet på tværs af hele produktets livscyklus. Resultatet vises igennem 16 forskellige effektkategori-indikatorer. En LCA kan blandt andet anvendes på produkter til engangsbrug, genanvendelige produkter og på services. Alt efter hvilket produkt, som vurderes, er metoden konsekvent, og den kræver specifikke produktdata på tværs af hele produktets livscyklus.

Disclaimer
Kalkulationsmetoder og modelleringsprincipper er baseret på ISO standarderne 14040/44 og GaBi modelleringsprincipper. De forskellige miljøpåvirkningsfaktorer er baseret på EF 3.0 metodikken fra ”The Product Enviromental Footprint Guide” fra Europa-Kommissionen. Selve klimaforandringsfaktoren er baseret på standard emissionsfaktorer, der er beskrevet i IPCC AR5 rapporten, da denne rapport afspejler den mest fælles internationale konsensus herom.
 

Senest opdateret: 22. september 2021

keyboard_arrow_up
Loading...