Mindre forbrug

Find den rigtige aftørringsløsning til dit bæredygtige behov

Mindre forbrug

Find den rigtige aftørringsløsning til dit bæredygtige behov

Aldrig har god håndhygiejne været vigtigere, men hvilken løsning har egentlig den højeste hygiejnestandard – håndtørre eller håndklædeark?

Håndklæde ark er især det fortrukne valg indenfor især sundhedssektoren, hvilket bunder i god og sikker hygiejne.

Flere studier fra Storbritannien viser, at håndklædeark reducerer antallet af bakterier med 77 %. Til sammenligning stiger antallet af bakterier med op mod 42 % ved brug af håndtørre. Stigningen i antallet af bakterier skyldtes især to faktorer:

  • At vi sjældent tørre vores hænder helt, når vi bruger en håndtørre. Bakterier trives og spredes især i fugtige miljøer.
  • At vi ikke altid får vasket hænderne grundigt nok enten fordi, vi anvender for lidt eller ingen sæbe eller fordi vi ikke tager os tid nok om det. Håndtørreren blæser derved ikke kun vandet væk fra vores hænder, den blæser også bakterierne rundt omkring os. 

Aftørring med håndklædeark er desuden med til at minimere de bakterier på hænderne, der ikke er fjernet ved håndvask. De enkelte håndklædeark hænger klar i dispenserne, så man kun rører ved det ark, man skal bruge. Håndklædearket kan desuden bruges til at lukke for vandhanen efter brug, så man helt undgår kontakt med bakterier.

Ved at vælge den rigtige løsning til dit behov, kan du opnå mere bæredygtighed.

Optimal udnyttelse

God håndhygiejne med håndklædeark behøves dog ikke at være en dyr fornøjelse. Faktisk kan måden vi anvender håndklædearkene på minimere antallet af brugte ark. Samtidig sikrer vi også, at hele håndklædearket anvendes og udnyttes optimalt. 

Måden håndklædearket af typen V, Z og W fold foldes på bevirker, at hele håndklædearket udnyttes. Det betyder, at hænderne tørres fuldstændigt på kort tid ved brug af få ark, afhængig af papirkvalitet og længde. 

V fold - håndklædearket foldes på midten som et V og folden griber forskudt ind i næste ark. Når du trækker et håndklædeark fra dispenseren følger den næste halvdel med ned til den efterfølgende bruger. Håndklædearket kan visuelt opleves som kort, hvilket ofte påvirker brugeren til at tage mere end 1 stykke for at få oplevelsen af at kunne tørre hænderne tilstrækkeligt. 

Z fold - håndklædearket foldes som et Z og sidste fold på håndklædearket griber ind i sidste fold. Det 3 fløj foldede håndklædeark opleves ofte visuelt længere, når håndklædearket trækkes ud af dispenseren og ofte vil brugeren påvirkes til at bruge 1–2 håndklædeark. 

W fold - håndklædearket er foldet som et W og sidste fold på håndklædearket griber ind i sidste fold. Håndklædearket er ofte lidt længere end V og Z fold, hvilket giver brugeren en fornemmelse af, at man kan nøjes med at bruge et enkelt håndklædeark. 

keyboard_arrow_up
Loading...