Åndedrætsværn

Pas på dine medarbejderes helbred
- Tag det rette valg af åndedrætsværn

I vores sortiment af åndedrætsværn finder du masker, der er CE-mærket og godkendt fra FFP og med FFP3. Vi forhandler produkter med god pasform omkring næsen, som sidder tæt til ansigtet og giver et godt udsyn - også når medarbejderen samtidig bruger sikkerhedsbriller. Desuden har vi forsynet vores masker med et ekstra indlæg, der gør dem blødere og fjerner ubehagelig fugt. Vores ventilationsmasker er forsynet med helt nye ventiler, der giver en god udånding og nedbringer overskydende fugt.

Brugen af åndedrætsværn og masker er i nogle tilfælde en lovpligtig procedure. Læs mere om Arbejdstilsynets krav til brug af masker

Pas på dine medarbejderes helbred
- Tag det rette valg af åndedrætsværn

I vores sortiment af åndedrætsværn finder du masker, der er CE-mærket og godkendt fra FFP og med FFP3. Vi forhandler produkter med god pasform omkring næsen, som sidder tæt til ansigtet og giver et godt udsyn - også når medarbejderen samtidig bruger sikkerhedsbriller. Desuden har vi forsynet vores masker med et ekstra indlæg, der gør dem blødere og fjerner ubehagelig fugt. Vores ventilationsmasker er forsynet med helt nye ventiler, der giver en god udånding og nedbringer overskydende fugt.

Brugen af åndedrætsværn og masker er i nogle tilfælde en lovpligtig procedure. Læs mere om Arbejdstilsynets krav til brug af masker

Udvalgte brands 

Arbejdstilsynets krav til brug af masker

Brug af åndedrætsværn er en løsning, der kun må benyttes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres forsvarligt. Arbejdsmiljølovgivningen fastsætter, at sundhedsfarlig luftforurening så vidt muligt skal fjernes på udviklingsstedet, og at påvirkningen fra luftforureningen skal nedbringes så meget, som det er teknisk muligt. Hvis påvirkningen ikke kan nedbringes tilstrækkeligt ved hjælp af tekniske foranstaltninger, skal der benyttes åndedrætsværn.

Åndedrætsværn kan dog undertiden benyttes som eneste foranstaltning. Det gælder, hvor arbejdet er kortvarigt eller lejlighedsvist, fx ved rensning eller reparation, samt hvor åndedrætsværnet bruges som midlertidig foranstaltning, indtil en teknisk forbedring nedbringer forureningen tilstrækkeligt.

Brug af åndedrætsværn er en løsning, der kun må benyttes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres forsvarligt. Arbejdsmiljølovgivningen fastsætter, at sundhedsfarlig luftforurening så vidt muligt skal fjernes på udviklingsstedet, og at påvirkningen fra luftforureningen skal nedbringes så meget, som det er teknisk muligt. Hvis påvirkningen ikke kan nedbringes tilstrækkeligt ved hjælp af tekniske foranstaltninger, skal der benyttes åndedrætsværn.

Åndedrætsværn kan dog undertiden benyttes som eneste foranstaltning. Det gælder, hvor arbejdet er kortvarigt eller lejlighedsvist, fx ved rensning eller reparation, samt hvor åndedrætsværnet bruges som midlertidig foranstaltning, indtil en teknisk forbedring nedbringer forureningen tilstrækkeligt.

Husk!

Partikelfiltre beskytter aldrig mod gasser og dampe. Partikelfiltre må max anvendes i 3 timer.

Husk!
 

Partikelfiltre beskytter aldrig mod gasser og dampe. Partikelfiltre må max anvendes i 3 timer.

Partikelfiltre inddeles i tre kategorier: 

Klasse P1 - laveffekt-filter
Har den laveste udskillelsesgrad og beskytter derfor kun i begrænset omfang mod støv (faste partikler). Er filtret afprøvet efter EN 149:2001, beskytter filtret både mod faste partikler og væskeformige aerosoler. Filtret må ikke bruges, hvis grænseværdien for det forurenende stof er under 5 mg/m3.

Klasse P2 - middeleffekt-filter
Har en større udskillelsesgrad og beskytter derfor i større omfang. Det kan bruges mod sundhedsskadeligt og giftigt støv, men ikke mod radioaktivt støv, bakterier og virus. Disse filtre kan beskytte alene mod faste partikler eller både mod faste partikler og væskeformige aerosoler. Er filtret afprøvet efter EN 149:2001, beskytter filtret både mod faste partikler og væskeformige aerosoler.

Klasse P3 - højeffekt-filter
Har den største udskillelsesgrad og beskytter som klasse P2 samt mod radioaktivt støv, bakterier og virus. Filtret er normalt til brug mod både faste partikler og væskeformige aerosoler. Er filtret afprøvet efter EN 149:2001, beskytter filtret både mod faste partikler og væskeformige aerosoler.

 

Se vores udvalg af åndedrætsværn

Kontakt os - vi sidder klar til at hjælpe

Har du spørgsmål, eller er du i tvivl om hvilke produkter, der er den helt rigtige løsning for dig? 

Så kontakt os! Vores konsulenter sidder klar til at hjælpe, både ift. produktoplysninger eller med vejledning og sparring til dit valg af løsninger.

Du kan også kontakte vores Kundeservice på tlf.: 74 31 19 19 eller via mail: virksomhed@abena.dk

Lars Teglgård Jørgensen
Virksomheder, Jylland/Fyn
Tlf.: 51 58 19 87
ltjo@abena.dk

Allan Holst Christensen 
Virksomheder Nordjylland
Tlf.: 51 58 16 66
alc@abena.dk

Johan Louis Zwicki
Virksomheder Sjælland
Tlf.: 60 26 98 79
jozw@abena.dk

Jesper Schilling Nissen 
Grossister
Tlf.: 60 26 97 93
jesn@abena.dk

keyboard_arrow_up
Loading...