Inkontinenstyper

Du kan læse mere om de forskellige typer af inkontinens her:

Hvad er stressinkontinens?

Stressinkontinens er den mest almindelige form for urininkontinens. Den forekommer hyppigst blandt yngre mennesker, fortrinsvis kvinder. Stressinkontinens kaldes også for anstrengelsesinkontinens, fordi urinlækagen kan udløses ved fysisk aktivitet. Urinlækagen kan variere fra enkelte dråber til større mængder, men er aldrig en hel vandladning.
Årsagen til denne form for lækage kan være slap eller svag bækkenbundsmuskulatur, dårlig lukkeevne i lukkemusklerne omkring urinrøret eller hormonelle forandringer. Årsagen kan også være en kombination af disse.

Der findes flere behandlinger for stressinkontinens. Bækkenbundstræning vil ofte være det første behandlingstilbud. Andre eksempler på behandling er hormontilførsel (lokal østrogenbehandling), el-stimulering eller operation. Uanset hvilken behandling der gives, er det vigtigt med bækkenbundstræning.
Under behandlingen kan det være nødvendigt at anvende et mindre inkontinensprodukt som fx ABENA San 1 eller 2.

Hvad er tranginkontinens?

Tranginkontinens og overaktiv blære er to begreber, der dækker over samme problem: Urinblæren er overaktiv og giver signal om trang til tømning selv ved kun en lille mængde urin i blæren. En person, som lider af alvorlig tranginkontinens, kan gå på toilettet op til 40 gange per døgn mod normalt ca. 7 gange.

For personer, der lider af tranginkontinens, er det svært at forudse, hvornår trangen melder sig og urinafgangen begynder. De oplever en pludselig, ukontrolleret urinafgang, der starter med en ofte kraftig trang, som kan være mere eller mindre smertefuld. Urinlækagen kan variere fra enkelte dråber til en hel vandladning. Det er heller ikke usædvanligt, at der kommer trang, uden at der sker lækage. Der kan være flere årsager til tranginkontinens, blandt andet infektioner, gynækologiske problemer og neurologiske sygdomstilstande.

Der findes flere forskellige behandlinger for tranginkontinens. Et behandlingstilbud kan fx bestå af blæretræning, hvor man forsøger at øge urinblærens kapacitet. Hvis blæren kan rumme mere urin, har den pågældende person nemlig brug for færre toiletbesøg. Der findes også lægemidler til at dæmpe blærens overaktivitet. Oftest kombineres behandlingen med både blæretræning og medicin. Andre behandlingsalternativer er hormontilførsel (lokal østrogenbehandling), el-stimulering eller akupunktur. Derudover anbefales bækkenbundstræning ofte i forbindelse med tranginkontinens.

I træningsperioden er det normalt at bruge en form for absorberende produkter. Disse afprøves altid individuelt efter behov. Passende produkter til tranginkontinens er fx ABENA San, ABENA Slip eller ABENA Pants.
Tal altid med en kontinenssygeplejerske, læge eller uroterapeut for at finde årsagen og få den rigtige behandling.

Hvad er overløbsinkontinens?

Symptomerne på overløbsinkontinens er typisk konstant sivende vandladninger eller urinlækage i forbindelse med bevægelse. Det kan ramme både kvinder og mænd.
Typisk skyldes problemet forstørret prostata. Prostatakirtlen er en kirtel, som normalt er på størrelse med en kastanie. Kirtlen, som kun findes hos mænd, er placeret under blæren og omkranser urinrøret. Med alderen vokser kirtlen i størrelse hos de fleste. Dette kan medføre vandladningsbesvær, fordi kirtlen afklemmer passagen i urinrøret.
 
Forstørret prostatakirtel udvikles hos 50 % af mænd i alderen 50-60 år. I 80 års alderen er det ca. 80 %. Det betyder, at det er en af de mest almindelige, medicinske lidelser hos mænd. Normalt er forstørret prostatakirtel ikke en alvorlig sygdom, dog kan den fx forårsage følgende vandladningsforstyrrelser:

  • Problemer med at starte vandladningen trods en stærk trang til at lade vandet.
  • Slap urinstråle, som bevirker, at det kræver større kraft at tømme blæren.
  • En fornemmelse af at blæren ikke tømmes helt ved vandladning.
  • Hyppige vandladninger både nat og dag - ofte med søvnforstyrrelser til følge.
  • Efterdryp af urin efter vandladning.

Det er altid vigtigt at finde årsagen til vandladningsforstyrrelser. Egen læge bør konsulteres. Vandladningsforstyrrelser og en besværet vandladning kan resultere i, at blæren ikke tømmes ordentligt og en smule urin ligger tilbage i blærens bund.
Denne resturin er en god grobund for bakterier og øger risikoen for infektioner i urinvejene.
Behandlingen for forstørret prostatakirtel kan være medicinsk eller kirurgisk. Nærmere information gives hos egen læge. Der kan forekomme mindre urinlækager både før, under og efter behandling, og det kan derfor være nødvendigt at bruge mindre inkontinensprodukter, der er specielt beregnet til mænd, fx Abri-Man serien.

Hvad er blandingsinkontinens?

Blandingsinkontinens er en kombination af stress- og tranginkontinens, hvor urinlækage forekommer i sammenhæng med stress og kan starte med en stærk og pludselig trang.

På grund af sin dobbelte karakter er blandingsinkontinens lidt sværere at diagnosticere og behandle end de øvrige inkontinensformer.
Behandlingen baseres på de problemer og symptomer, den enkelte har. Man bør begynde med at behandle den ene form for inkontinens.
Ved denne form for inkontinens er lækagerne for det meste lidt større. Det er derfor ikke sikkert, at de mindre inkontinensprodukter slår til, og det kan blive aktuelt at bruge produkter med en højere absorption, fx ABENA San, ABENA Slip eller ABENA Pants.

keyboard_arrow_up
Loading...