Gør en målbar forskel for miljøet

Med LCA (Life Cycle Assessment) kan vi beregne et produkts samlede miljøpåvirkning og sammenligne forskellige kombinationer af råvarer, emballageløsninger og transport m.m., når vi designer og udvikler produkter. LCA giver dig muligheden for at vælge produkter baseret på råvarer, funktionalitet og miljøaftryk.

Hvad er LCA?

Baseret på 16 påvirkningsfaktorer beregner vi alle udtræk fra miljøet (fx råmaterialer) til de udledninger, der sker i miljøet (fx kuldioxid) på de fleste produkter i vores sortiment.

 • Klimaændringer – totalt, fossilt, biogent og arealanvendelse

 • Ozonnedbrydning

 • Forsuring

 • Eutrofiering – ferskvand

 • Eutrofiering – havvand

 • Eutrofiering – terrestrisk

 • Fotokemisk ozondannelse

 • Udtømning af abiotiske ressourcer – mineraler og metaller

 • Udtømning af abiotiske ressourcer – fossile brændstoffer

 • Human toksicitet – kræftfremkaldende

 • Human toksicitet – ikke-kræftfremkaldende

 • Økotoksicitet (ferskvand)

 • Vandforbrug

 • Arealanvendelse

 • Ioniserende stråling, menneskers sundhed

 • Partikelemissioner 

Kilde. Ecochain

Beregningerne er tilgængelige efter anmodning for følgende produktkategorier: foodservice, beskyttelsestøj, sengebeskyttelse, handsker, hudpleje (vådservietter), affaldshåndtering, inkontinensprodukter, børnebleer, hygiejneprodukter, fiksering, hygiejnepapir, borddækning (papirforsyning), rengøring (mopper, klude osv.).

Standarder for LCA

Vores LCA-metode er standardiseret, og vi følger internationalt anerkendte modeller, softwaredatabaser og samarbejder for vidensdeling.

Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC)
Dette panel giver videnskabelige vurderinger af klimaændringer samt muligheder for at afbøde forandringerne.

ISO 14044
Denne standard skitserer kravene og retningslinjerne i LCA-beregningerne.

ISO 14040
Denne standard skitserer principperne og rammerne bag LCA-beregningerne.

Produkter miljømæssige fodaftryk (PEF)
PEF 3.0 bruges til at beregne miljøkonsekvensfaktorerne i et produkts livscyklus.

GaBi
Denne software leverer de data, der anvendes til vores livscyklus-beregninger.

keyboard_arrow_up
Loading...