Gør en målbar forskel med LCA

Med LCA (Life Cycle Assessment) kan vi beregne et produkts samlede miljøpåvirkning og sammenligne forskellige kombinationer af råvarer, emballageløsninger og transport m.m., når vi designer og udvikler produkter. LCA giver dig muligheden for at vælge produkter baseret på råvarer, funktionalitet og miljøaftryk.
Se vores LCA-guide her.

Hvad er LCA?

Baseret på 16 påvirkningsfaktorer beregner vi alle udtræk fra miljøet (fx råmaterialer) til de udledninger, der sker i miljøet (fx kuldioxid) på de fleste produkter i vores sortiment.

 • Klimaforandring (CO2)

 • Ozonnedbrydning

 • Fotokemisk ozondannelse

 • Eutrofiering – ferskvand

 • Eutrofiering – havvand

 • Eutrofiering – terrestrisk

 • Udtømning af ressourcer – mineraler

 • Udtømning af ressourcer – fossile brændstoffer

 • Udtømning af ressourcer – vand
   

 • Arealanvendelse

 • Økotoksicitet (ferskvand) 

 • Forsuring

 • Human toksicitet – kræftfremkaldende

 • Human toksicitet – ikke-kræftfremkaldende

 • Ioniserende stråling, menneskers sundhed

 • Partikler/uorganiske luftvejsstoffer

Kilde: Ecochain
Resultaterne er baseret på beregninger af en række varer inden for følgende produktkategorier: foodservice, beskyttelsestøj, sengebeskyttelse, handsker, hudpleje (vådservietter), affaldshåndtering, hygiejneprodukter, hygiejnepapir, borddækning (papirforsyning), rengøring (mopper, klude osv.).

LCA-guiden - sådan sammenligner du produkter med livscyklusberegninger

Det kan være svært som kunde eller forbruger at finde netop dét produkt, som bedst matcher din vision for bæredygtighed. Livscyklusberegninger kan være en god hjælp på vejen. Når du bruger livscyklusberegninger er der flere ting, du bør være opmærksom på.

Start med at afklare, hvad du vil bruge beregningerne til. Det kunne fx være:

 • Én til én sammenligning mellem to produkter
 • Sammenligning af miljøaftryk på baggrund af lag og tykkelse
 • Sammenligning af miljøaftryk ved jomfruplastik og genanvendt plastik
 • Sammenligning af miljøaftryk ved engangs- og flergangsprodukter.

Find den rette løsning til dit behov

Uanset hvad du skal bruge produktet til, så anbefaler vi, at du altid vælger det produkt, som passer til dit behov. På den måde kan du undgå eventuelle fejlkøb af produkter, der ikke løser den opgave, som du står over for. Overvej:

 • Hvilket behov skal mit produkt løse?
 • Hvor mange produkter har jeg brug for – både her og nu og på sigt?
 • Hvor meget plads har jeg til at opmagasinere produktet?
 • Har jeg det nødvendige tilbehør for at produktet fungerer optimalt?
 • Har jeg mulighed for at affaldshåndtere produktet retmæssigt efter brug?

Form, fit, funktion

Med LCA-sammenligninger bliver det lettere at gennemskue, hvilken effekt forskellige produktionsmetoder, energikilder, materialevalg osv., har på et produkts samlede miljøaftryk. Man kan dog ikke ukritisk sammenligne to produkter. Det er nødvendigt at se på produktets form, fit og funktion.

Form: For at lave en korrekt sammenligning af to produkter, skal produkterne have en sammenlignelig form, størrelse, dimension, masse, vægt og andre visuelle parametre. Vi anbefaler desuden at kigge på, hvor mange gange produkterne kan bruges, før de mister væsentlige egenskaber. Det er ikke muligt at lave en retmæssig sammenligning, hvis mængden af det ene produkt beregnes i fx 100 meter, og det andet produkt beregnes i 1000 ark.
Eksempel: Ved en sammenligning af to håndklædeark, bør man kigge på egenskaber såsom antallet af lag, foldningstype, arkstørrelsen, råmaterialer og mængden/antallet af produkter.

Fit: Skal produkterne, der sammenlignes, indgå i et andet produkt? Hvis svaret er ja, så bør forudsætningerne for de to sammenlignelige produkter være ens.
Eksempel: Skal håndklædearket kunne indsættes i en dispenser? Det kræver, at begge håndklædeark, som sammenlignes, overholder dispenserens mål. Hvis ikke vil sammenligningen mellem to produkter ikke give dig et relevant svar.

Funktion: To produkter skal have den nøjagtig samme funktion, før sammenligningen er retvisende.
Eksempel: Skal håndklædearket bruges til at tørre hænder eller bruges som aftørringspapir i industrien? Forskellige produkter er udviklet og produceret med forskellige formål og vil derfor indeholde forskellige kvaliteter, der forstyrrer din sammenligning.

Metoder, modelleringer og datasæt kan variere fra virksomhed til virksomhed. Vi anbefaler derfor kun at sammenligne ABENAs produkter med andre produkter indenfor ABENAs sortiment.

Begreber

Man kan beregne livscyklusberegninger ud fra to perspektiver: Cradle-to-gate eller Cradle-to-grave. ABENAs livscyklusberegninger beregnes ud fra Cradle-to-grave.

 • Cradle-to-grave: Beregner alle trin i et produkts livscyklus, fra udvinding af råmaterialer til produktion, distribution, brug og bortskaffelsesmetode (kilde: European Commission).
 • Cradle-to-gate: Beregner trinnene kun fra udvinding af råmaterialer til producenten frigiver produktet på markedet (kilde: European Commission).

Brug i praksis

Når du anvender livscyklusberegninger til at sammenligne produkter, bør du også oevrveje, om produktet – eller brugen af produktet – kræver yderligere udstyr. Praktiske omstændigheder, som fx vaskemaskiner, der skal fyldes og tømmes af en medarbejder, køb af rulleborde, containere til affaldssortering, osv., bør indgå i overvejelserne af dit valg af ét produkt fremfor et andet.

Bortskaffelse

Resultatet af en livscyklusberegning påvirkes også af den måde, hvorpå et produkt bortskaffes. Nogle produkter kan genanvendes, imens andre sendes direkte til forbrænding.

ABENA beregner livscyklusberegninger ved hjælp af to forskellige bortskaffelsesmetoder.

 • Genanvendelse inkluderer bearbejdning af råvarer, produktion, transport og genanvendelse eller kompostering i sidste led af produktets livscyklus.
 • Forbrænding inkluderer bearbejdning af råvarer, produktion, transport og forbrænding i sidste led af produktets livscyklus.

Et produkt kan eventuelt vaskes og genbruges et givent antal gange, før produktet affaldssorteres til forbrænding. Hvis produktet er egnet til flergangsbrug er det antal vaskecyklusser, som produktet er testet til at kunne tale, indregnet i livscyklusberegningen.

Standarder for LCA

Vores LCA-metode er standardiseret, og vi følger internationalt anerkendte modeller, softwaredatabaser og samarbejder for vidensdeling.

 • Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC)
  Dette panel giver videnskabelige vurderinger af klimaændringer samt muligheder for at afbøde forandringerne.
 • ISO 14044 Denne standard skitserer kravene og retningslinjerne i LCA-beregningerne.
 • ISO 14040 Denne standard skitserer principperne og rammerne bag LCA-beregningerne.
 • Produkter miljømæssige fodaftryk (PEF)
  PEF 3.0 bruges til at beregne miljøkonsekvensfaktorerne i et produkts livscyklus.
 • GaBi Denne software leverer de data, der anvendes til vores livscyklus-beregninger.
keyboard_arrow_up
Loading...