Gør en målbar forskel for miljøet

Med en LCA-beregning (Life Cycle Assessment) bliver det nemt for dig at vælge de produkter, der gør en forskel for miljøet. Dan en perfekt kombination af produkter, der passer til din bæredygtighedsvision, og lav en målbar ændring med dine ABENA-valg.

Med LCA kan vi beregne miljøpåvirkningen trin for trin i vores produkters livscyklus. Vi kan hermed sammenligne forskellige kombinationer af råvarer, emballageløsninger, transportmetoder, end-of-life håndtering (og listen fortsætter), når vi designer og udvikler dine produkter. Det giver vores miljøbevidste kunder en unik mulighed for at vælge produkter baseret på råvarer, funktionalitet og miljøaftryk.

Hvad er LCA?

Baseret på 16 påvirkningsfaktorer beregner vi alle udtræk fra miljøet (fx råmaterialer) til de udledninger, der sker i miljøet (fx kuldioxid) på de fleste produkter i vores sortiment.

 • Klimaændringer – totalt, fossilt, biogent og arealanvendelse

 • Ozonnedbrydning

 • Forsuring

 • Eutrofiering – ferskvand

 • Eutrofiering – havvand

 • Eutrofiering – terrestrisk

 • Fotokemisk ozondannelse

 • Udtømning af abiotiske ressourcer – mineraler og metaller

 • Udtømning af abiotiske ressourcer – fossile brændstoffer

 • Human toksicitet – kræftfremkaldende

 • Human toksicitet – ikke-kræftfremkaldende

 • Økotoksicitet (ferskvand)

 • Vandforbrug

 • Arealanvendelse

 • Ioniserende stråling, menneskers sundhed

 • Partikelemissioner

Kilde. Ecochain

Beregningerne er tilgængelige efter anmodning for følgende produktkategorier: foodservice, beskyttelsestøj, sengebeskyttelse, handsker, hudpleje (vådservietter), affaldshåndtering, inkontinensprodukter, børnebleer, hygiejneprodukter, fiksering, hygiejnepapir, borddækning (papirforsyning), rengøring (mopper, klude osv.).

Standarder for LCA

Vores LCA-metode er standardiseret og vi følger forskellige internationalt anerkendte modeller, softwaredatabaser og samarbejde for vidensdeling.

GaBi
Denne software leverer de data, der anvendes til vores livscyklus-beregninger.

Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC)
Dette panel giver videnskabelige vurderinger af klimaændringer samt muligheder for at afbøde forandringerne.  

ISO 14040
Denne standard skitserer principperne og rammerne bag LCA-beregningerne.

Produkter miljømæssige fodaftryk (PEF)
PEF 3.0 bruges til at beregne miljøkonsekvensfaktorerne i et produkts livscyklus.

ISO 14044
Denne standard skitserer kravene og retningslinjerne i LCA-beregningerne.

 


En del af ABENAs 2030 vision

Vi forsøger at skabe reelle løsninger, der beskytter vores planet. Derfor bruger vi livscyklusvurdering (LCA) til at identificere nye måder, hvormed vi kan reducere vores kunders og vores egen miljøpåvirkning.

LCA-beregninger giver os mulighed for at arbejde klogere og optimere samarbejdet med vores leverandører, så vi sammen kan finde de produktkombinationer, der gør en konkret forskel for miljøet.

Få mere at vide om den positive miljøpåvirkning, vi stræber efter at imødekomme inden 2030.

Klik her

Vi har skyhøje ambitioner for vores klima - for vores alle sammens skyld.

 

Få mere at vide om vores klimamål

En bæredygtig produktion betyder, at vi har et konstant fokus på at minimere vores miljømæssige fodaftryk og reducere CO2-udledningen

Få mere at vide om vores ansvarlige produktion

keyboard_arrow_up
Loading...